image
XIII. MEMORIJAL IVE KERDIĆA
image
Vlatka Škoro
image
Vlatka Škoro
image
Vedran Perkov
image
MONOGRAFIJA

Voditeljica Valentina Radoš

 Hugo COva zbirka gradi se, odnosno formira, gotovo jedno stoljeće. Jedan dio umjetnina potječe iz tzv.“stare muzejske zbirke“ koja je bila Zbirka Muzeja Slavonije netom nakon njegova osnivanja 1877. g. Drugi dio se godinama nadovezivao i nagomilavao na tu prvotnu jezgru, tako da danas imamo oko 400 inventarnih jedinica slika i oko 350 inventarnih jedinica grafike. Od tematski različitih jedinica na početku formiranja ova zbirka je izrasla u fond umjetnina koje možemo razvrstati u zaokružene cjeline.
Čuvaonica slika smještena je u prostoriju od 60 m². Prostor je riješen žičanim pomičnim zastorima o koje su obješene slike. Kako bi materijal bio što dostupniji, podijeljen je prvo grubo po stoljećima, a zatim unutar toga u tematski povezane cjeline. Na primjer: slike XVIII. st. podijeljene su prema provHotzendorfKrajoliksraspelomsredina19stenijenciji po velikim  Slavonskim feudalnim porodicama: Hilleprand-Prandau, Normann-Ehrenfels, Eltz i Pejačević (oko 90 % tog materijala čine portreti). Na dijelu portreta možemo pratiti čitavu genealogiju obitelji Hilleprand-Prandau iz Valpova, kao i Normann-Ehrenfels koja ženidbom ulazi u posjed valpovačkog vlastelinstva. Unutar klasifikacije po porodicama razvrstane su slike i po autorima (Hochhauser, Weickert i dr.). Devetnaesto stoljeće zastupljeno je sa oko 320 umjetnina.
Brojčano najveći i najcjelovitiji ciklus unutar XIX. stoljeća čini tzv. Osječki slikarski krug sa svojim pejzažistima (Hötzendorf, Waldinger) i portretistima (Giffinger, Pfaltz, Mucke, Moretti). Daljnja klasifikacija izvršena je po autorima od kojih kao vrjedniju i veću cjelinu spominjemo Karla Rhala, vrlo cijenjenoga austrijskog slikara romantičara, i njegovih osamnaest ulja. Tu je zatim Than Mor sa svojim izvrsnim kopijama starih majstora (Tizian, PF. Amerling Marianne udova Zichy rod. Bordone), vrhunski portretist Friedrich Amerling, pejzažist Joseph Hoffmann i dr. Tada je, naime, učinjena kategorizacija i nova valorizacija umjetnina ove zbirke, pa je tom prilikom izvršena i nova klasifikacija (do tada su slike bile razvrstane abecednim redom). Isti proces prošla je i zbirka grafike.
Likovni materijal ove zbirke karakterizira presjek pregleda razvoja slikarstva na području Slavonije u XVIII. i XIX. stoljeću. Najraniji radovi spadaju u stilsko razdoblje baroka te premda u većini nisu nastali na oCarl Rahl port grofice Alvine Pejacevic rod. Hilleprand Prandau 1856vom terenu daju kulturno-političko-materijalni odraz stanja tog vremena u Slavoniji.
Tek u XIX. stoljeću,kada dolazi do jačanja građanske klase, produkti likovne umjetnosti se šire konzumiraju pojavom domaćih slikara biloputujućih ili sesilnih ili pak gostujućih stranaca sa dužim razdobljima boravka u pojedinim većim mjestima.
Zbirka umjetnina XVIII. i XIX. stoljeća predstavlja najvredniji dio cjelokupnog fundusa Galerije likovnih umjetnosti. No, ne samo vrijednost nego i izuzetna likovna kvaliteta većine tih radova izdvaja ih iz komparacije sa sličnim zbirkama srodnih muzejsko-galerijskih ustanova regije, republike i šire. Ti radovi su, možemo mirno ustvrditi, na evropskoj pa i svjetskoj razini.

Muzej likovnih umjetnosti

Tel: 031/251-280; 251-287; 251-288

Fax: 031/251-281

email: mlu@mlu.hr

OIB: 19872442344

Adresa

Europska avenija 9
Europska avenija 9
31000 Osijek
31000 Osijek

Radno vrijeme

utorak - petak
utorak - petak: 10 - 20 sati
subota i nedjelja
subota i nedjelja: 10:00 - 13:00 sati
ponedjeljak
ponedjeljkom zatvoreno za posjetitelje