Daniel Zec

dr. sc. DANIEL ZEC
Muzej likovnih umjetnosti
Europska avenija 9
31000 Osijek
031 / 251 - 294
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ŽIVOTOPIS

Rođen u Osijeku 1974. godine. Diplomirao na studiju povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti na filozofskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine obranio znanstveni magistarski rad pod naslovom Kiparstvo u Osijeku između dva svjetska rata. Doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Stipendist Henry Moore Instituta u Leedsu (2012). Dobitnik povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2014. godinu, za knjigu Osječki kipari prve polovice 20. stoljeća: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić. Dobitnik posebnog priznanja Hrvatskog muzejskog društva za realizirani izdavački projekt u 2016. godini, za monografiju Oscar Nemon: memoari, eseji, osvrti i zapisi. Suradnik na znanstvenom projektu Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780 – 1945), pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost (2014. – 2016.). Suradnik na znanstvenom projektu Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije, pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost (2017. – 2020.).
Radi kao viši kustos u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku - kustos Zbirke kiparstva 19. i 20. stoljeća; Zbirke plaketa i medalja; Zbirke slikarstva I. polovice 20. stoljeća. Glavno područje istraživanja: umjetnost prijelaza 19. u 20. stoljeće i prve polovice 20. stoljeća.

RADNO ISKUSTVO:
2002. – 2006. profesor likovne umjetnosti u Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ u Orahovici.
2006. – 2007. povjesničar umjetnosti i arheolog u Javnoj ustanovi Park prirode Papuk.
Od 2007. kustos u Galeriji (Muzeju) likovnih umjetnosti u Osijeku. Od 2017. asistent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 

BIBLIOGRAFIJA

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=352380 

https://independent.academia.edu/DanielZec 

 

AUTORSKE KNJIGE

- Josip Leović (1885.–1963.) : osječki slikar, grafičar i kipar, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2013.

- Osječki kipari prve polovice 20. stoljeća: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2014.

- Branimir David Kusik, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2019.

 

UREDNIČKE KNJIGE

- Oscar Nemon: memoari, eseji, osvrti i zapisi, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

1. Ikonološka interpretacija kapele Pejačević u Našicama, Osječki zbornik 28, Muzej Slavonije Osijek, Osijek, 2007., str. 171–188

2. Axmannov hotel u Orahovici, Osječki zbornik 28, Muzej Slavonije Osijek, Osijek, 2007., str. 189–204

3. Prilog istraživanju biografije i kiparstva Josipa Leovića, Osječki zbornik 29, Muzej Slavonije Osijek, Osijek, 2010., str. 269–284

4. Jedno nepoznato djelo Roberta Frangeša Mihanovića u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33, Zagreb 2009., str. 241–250.

5. Josip Leović i njegov mecena Rudolf Povischil, Osječki zbornik 30, Muzej Slavonije Osijek, Osijek, 2011., str. 181–201

6. Kipar Rudolf Švagel-Lešić – osječko razdoblje (1939. – 1945.), Osječki zbornik 30, Muzej Slavonije Osijek, Osijek, 2011., str. 203–226

7. Divine Spark or Pistis Sophia, IKON 8, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2015., str. 275–284

8. Danica Pinterović i Josip Leović, Osječki zbornik 34, Muzej Slavonije Osijek, Osijek, 2018., str. 107–115.

9. Opaske uz pojedina djela Roberta Frangeša Mihanovića: primjer Zbirke kiparstva Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, Imago, imaginatio, imaginabile : Zbornik u čast Zvonka Makovića, Magaš Bilandžić, Lovorka; Damjanović, Dragan (ur.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018., str. 365–382.

10. Danica Pinterović, Oscar Nemon i spomenik osječkim i slavonskim Židovima - žrtvama holokausta, Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 18, 2018., 405–428.

11. Oscar Nemon's System of Universal Ethics“, u: Art and Politics in Europe in the Modern Period, Conference Proceedings, ur. Dragan Damjanović, Lovorka Magaš Bilandžić, Željka Miklošević, Jeremy Walton (Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, FF-Press, 2019.), 41–52.

PRETHODNA PRIOPĆENJA

1. „Muzejska skulptura extra muros: o funkciji, značenju i mogućnostima eksteriorne prezentacije skulpture iz muzejskih fundusa“, Anali Galerije Antuna Augustinčića, 38-39, 2019., 539–550.

PREGLEDNI RADOVI

1. „Bilješka o osječkoj galeriji: od Galerije slika do Muzeja likovnih umjetnosti“, Zbornik 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, DPUH, IPU, Zagreb, 2019., 43–50.

STRUČNI RADOVI

1. Plemićka kurija kraj Ružice grada, Orahovica, u: Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva br. 1, God. XXXIX/2007., Zagreb, 2007., str. 118 – 127.

2. www.gluo.hr, u: Glasnik slavonskih muzeja br. 5, Udruga muzeja istočne hrvatske, Osijek 2008.

OSTALI RADOVI U ČASOPISIMA

1. Vlastimir Kusik, Valentina Radoš, Daniel Zec, Jasminka Najcer Sabljak, „Suvremena umjetnost u osječkoj Galeriji likovnih umjetnosti“, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 1-4, 2010., str 70–77.

2. „Arhitektura secesije u Orahovici“, Zavičaj, 28/30, Virovitica, 2010., str. 23–28.

3. „Kada je spomenik bio mlad Tihomira Matijevića“, Književna revija, časopis za književnost i kulturu, god. 56., br. 3–4, Ogranak Matice hrvatske Osijek, 2016., 127–131.

4. „Margareta Lekić: Umjetna priroda“, Književna revija, časopis za književnost i kulturu, god. 56., br. 3–4, Ogranak Matice hrvatske Osijek, 2016., 119–126.

 

OSTALE VRSTE RADOVA (RECENZIJE, PRIKAZI, OSVRTI, ČLANCI U NOVINAMA I POPULARNIM ČASOPISIMA)

  1. „Adresa Vlastimira Kusika“, Kolo, XVIII, 1, 2008., 166–169.
  1. „Arhiv i muzej atelijera Oscara Nemona na Boars Hillu pokraj Oxforda“, Informatica Museologica 48, MDC, Zagreb, 2017., 117 – 120.

PREDGOVORI I TEKSTOVI U KATALOZIMA IZLOŽBI

1. Studenti usmjerenja Mala plastika i medaljerstvo na odsjeku kiparstva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u selekciji male plastike i medaljerstva na Memorijalu (u:) Deveti memorijal Ive Kerdića - triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2007., str. 49

2. Osijek iz drugog rakursa, Osijek Reviewed, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2007. str. 8-9

3. Predgovor, u: Osječki kipari: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008.

4. Predgovor, u: Željko Subić, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, Osijek 2010.

5. Meeting Point _ Osijek _Archetypon, u: Meeting Point, Arad biennal 2009 2nd edition, katalog izložbe, Timişoara: Brumar 2010., str. 15-16

6. Zemlja 08/09:10, u: Kiparska radionica Zemlja, izložba saziva 2008. – 2009., katalog izložbe, Vinkovci 2010., str. 5-11

7. Suvremeno hrvatsko medaljerstvo i mala plastika na 10. Memorijalu Ive Kerdića, u: Deseti memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2010., str. 26-30

8. Usmjerenje mala plastika i medaljerstvo, u: Deseti memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2010., str. 154

9. Ludički erotizam Crlenjakovih terakota, u: Deseti memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2010., str. 190-193.

10. Predgovor, u: Franjo Molnar - Ego&alter ego, katalog izložbe (Dom muzeum, Pecs), Osijek, 2010.

11. Zbirka kiparstva; Zbirka plaketa i medalja, u: Akvizicije 1990. – 2010. (iz fundusa Galerije likovnih umjetnosti, Osijek), katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2010., str. 88-89

12. Suvremena osječka skulptura kao izbor iz kiparskog stvaralaštva članova hrvatskog društva likovnih umjetnika u Osijeku, u: Kiparstvo, godišnja izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, katalog izložbe, Galerija Kazamat, HDLU Osijek, Osijek 2011.

13. Predgovor, u: Domagoj Topić – fotografije, katalog izložbe, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2011.

14. Od Rauschenberga do Brehma: „Bestijarij“ Branimira Davida Kusika ili okvir slikarskog platna kao prostor života životinja, u: Branimir David Kusik – Bestijarij, katalog izložbe, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2011.

15. predgovor u deplijanu retrospektivne izložbe Josipa Leovića i izložbe Od Diefenbacha do Dachauera: slikarstvo i skulptura simbolizma iz kolekcije Rudolfa Povischila, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2012.

16. Predgovor, u: Jelena Kašić, katalog izložbe, Matica hrvatska, Ogranak Orahovica, Orahovica 2013.

17. Novom triennalu u susret, u: XI. memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2013., str. 4–5

18. Umjetnik kiparske minijature, u: XI. memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2013., str. 118–120

19. Za Antuna Babića, u: Antun Babić: izbor iz opusa, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2015., str. 3–10.

20. Predgovor, u: Margareta Lekić: Umjetna priroda, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016., str. 3–7.

21. Zbirka slikarstva I. polovice 20. stoljeća, u: Akvizicije 2011. – 2016., otkupi i donacije, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016., str. 43–44.

22. Zbirka kiparstva 19. i 20. stoljeća, u: Akvizicije 2011. – 2016., otkupi i donacije, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016., str. 49–51.

23. Zbirka plaketa i medalja, u: Akvizicije 2011. – 2016., otkupi i donacije, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016., str. 59.

24. K dvanaestom Triennalu, u: XII. Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016., str. 5–13.

25. Unutrašnji svjetovi Matka Mijića, u: XII. Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016., str. 64–66.

26. Dodorljivo, opipljivo: taktilne medalje Karla Grossa, u: XII. Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016., str. 112–114.

27. O umjetnicima slavonske zavičajnosti, u: Igor Zidić (ur.): Zbirka Hanžeković, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, Radnička galerija, Zagreb, 2017., str. 43–55.

28. Predgovor, u: Grupa 4 : Doroghy, Ivandić, Kusik, Sušac, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 8. 11.–29. 11. 2018., str. 2–4.

29. O nekim aspektima i implikacijama ove izložbe, u: Daniel Zec (ur): Hommage V. K.-u, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 13. 6. – 8. 9. 2019., str. 5–6.

30. XIII. Memorijal Ive Kerdića: pomaci i pomladci, u: XIII. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2019., 5–7.

31. Medalja koja dobro zvuči, u: XIII. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2019., 86–87.

32. „Autoportreti iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti“, u: Autoportreti iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2020., 4–16.

 
IZLAGANJA NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

1. „New Perspectives on Post War Art in Britain – cross-cultural engagements”, Austrian Cultural Forum, London, 16. 3. 2012.
Referat: Oscar Nemon in perspective: from pre-war Vienna and Belgium to post-war Britain

2. III. Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (Hrvatsko muzejsko društvo), Opatija, 8. – 11. listopada 2014.
Izlaganja: Osječki kipari prve polovice 20. stoljeća: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić; O nepoznatoj umjetničkoj zbirci u fundusu Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku: slikarstvo i skulptura austrijskog simbolizma iz kolekcije osječkog industrijalca Rudolfa Povischila.

3. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske: Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika, Zagreb, 22.10.2014.
Predavanje: Osječki kipari prve polovine 20. stoljeća: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić

4. Stručno-znanstveni skup „Dr. Danica Pinterović – rad i djelovanje“, Muzej Slavonije, Osijek, 14. 2. 2015.
Izlaganje: Danica Pinterović i njezini suvremenici - umjetnici: Josip Leović i Oscar Nemon

5. Međunarodni znanstveni skup Art and Politics in Europe in the Modern Period, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 29. 6. – 2. 7. 2016.
Izlaganje: Oscar Nemon's Temple of Universal Ethics Project

6. 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 24. – 26. 11. 2016.
Izlaganje: Historijat osječke Galerije: od Galerije slika 1948. do Muzeja likovnih umjetnosti 2014.

7. IV. Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (Hrvatsko muzejsko društvo), Vukovar, 11. – 14. 10. 2017.
Izlaganje (Daniel Zec, Vlastimir Kusik): Novom Muzeju likovnih umjetnosti u susret: pripremni radovi za novi stalni postav Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku

8. Međunarodna znanstvena konferencija Modernist Sculpture and Culture: Historiographical Approaches and Critical Analyses, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 26. – 27. 10. 2017.
Izlaganje: Typological Classification of Portrait Sculpture as a Contribution to the Research of the Manifestations of Modern Sculpture in Croatia

9. Međunarodna znanstvena konferencija Portraiture, Centre for Visual Arts and Culture, Durham University, Business School, Durham, 13. 7. – 15. 7. 2018.
Izlaganje: Portraits and (in) institutions: Example of Oscar Nemon

10. Međunarodna znanstvena konferencija Sculpture on the Crossroads Between Sociopolitical Pragmatism, Economic Possibilities and Aesthetical Contemplation, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 4. – 5. 10. 2018.
Izlaganje: On Holocaust Memorials in Croatia: the Osijek Example


SUDJELOVANJE NA ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

- Projekt br. 4153, Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945) pri Hrvatskoj zakladi za znanost (2014. – 2017.)

- Projekt br. IP-2016-06-2112, Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije pri Hrvatskoj zakladi za znanost (2017. – 2020.)


UREĐIVANJE PUBLIKACIJA (KATALOZI IZLOŽBI)

 1. katalog izložbe Osijek Reviewed, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2007. (urednik, kataloški podaci)

2. katalog izložbe Osječki kipari: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008. (urednik, dizajn, fotografije, kataloški podaci)

3. katalog izložbe Ivan Lukaček, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008. (urednik)

4. katalog retrospektivne izložbe Marina Topića Topić – Retrospektiva, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2009. (urednici i kataloška obrada D. Zec i V. Kusik)

5. katalog izložbe Franje Molnara Molnar, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2009. (urednik, fotografije, kataloški podaci)

6. katalog izložbe Tihomir Maroević – Izbor iz atelijera, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2009. (urednik, kataloški podaci, fotografije)

7. katalog izložbe Željko Subić, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, Osijek 2010. (urednik, kataloški podaci)

8. katalog izložbe Davora Vrankića Dozvoli da te učinim stvarnim – Let Me Make You Real, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2010. (urednik, kataloška obrada zajedno sa Silvom Vrankić)

9. katalog izložbe Deseti memorijal Ive Kerdića - triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2010. (urednik, kataloški podaci)

10. katalog izložbe Franje Molnara Franjo Molnar - Ego&alter ego, Grafika, Osijek, Osijek 2010. (urednik, fotografije, kataloški podaci)

11. katalog izložbe Kiparstvo, godišnja izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, Galerija Kazamat, HDLU Osijek, Osijek 2011. (urednik, kataloški podaci)

12. katalog izložbe B. D. Kusika Bestijarij, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2011. (urednik, kataloški podaci)

13. katalog izložbe Renate Vranyczany Azinović Orkestar, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2012. (urednik)

14. deplijan retrospektivne izložbe Josipa Leovića i izložbe Od Diefenbacha do Dachauera: slikarstvo i skulptura simbolizma iz kolekcije Rudolfa Povischila, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2012. (urednik)

15. deplijan samostalne izložbe Jelene Kašić, Matica hrvatska, Ogranak Orahovica, Orahovica 2013. (urednik)

16. katalog izložbe XI. memorijal Ive Kerdića - triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2013. (urednik)

17. katalog izložbe Pogledi: 20. stoljeće u fundusu Galerije likovnih umjetnosti, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2014. (urednik)

18. deplijan izložbe Stjepan Gračan: Kolaži 1962. – 1966. / 1972, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2014. (urednik)

19. deplijan Retrospektivne izložbe Miroslav Kraljević, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2014. (urednik)

20. katalog izložbe Normandija – izvori impresionizma, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2015. (urednik, kataloški podaci)

21. katalog izložbe Antun Babić: izbor iz opusa, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2015. (urednik, autor predgovora i fotografija, kataloški podaci)

22. katalog izložbe Margareta Lekić: Umjetna priroda, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016. (urednik, autor predgovora, kataloški podaci)

23. katalog izložbe XII. Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.

24. deplijan izložbe Stjepan Gračan: Retrospektiva, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2017. (urednik, autor fotografija)

25. katalog izložbe Ivan Doroghy: Prizori, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2018. (urednik)

26. katalog izložbe Grupa 4 : Doroghy, Ivandić, Kusik, Sušac, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 8. 11.–29. 11. 2018. (urednik, autor predgovora, kataloški podaci)

27. Daniel Zec (ur): Hommage V. K.-u, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 13. 6. – 8. 9. 2019.

28. Daniel Zec (ur.): XIII. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2019., 26. 9. – 17. 11. 2019.

29. Daniel Zec (ur.): Autoportreti iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2020.

IZLOŽBE

1. Oris ideja – izložba arhitektonskih skica i crteža – Oris; Arhitekst, Zagreb, prijenos, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2007. (kustos izložbe, postav izložbe)

2. Deveti memorijal Ive Kerdića - triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2007. (postav izložbe: V. Kusik i D. Zec)

3. Osijek Reviewed, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2007. (kustos izložbe)

4. Osječki kipari: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008. (autor i kustos izložbe, postav izložbe)

5. Ivan Lukaček, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008. (kustos i koautor izložbe, zajedno s Vlastimirom Kusikom i Domagojem Sušcem; postav izložbe: Daniel Zec i Marko Pašalić)

6. 21. Slavonski biennale, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008. (kustos i autor postava izložbe, zajedno s V. Kusikom)

7. Marin Topić – Retrospektiva, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2009. (kustosi D. Zec i V. Kusik; postav izložbe: Zvonko Maković, Marin Topić, Daniel Zec)

8. Molnar, samostalna izložba, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2009. (kustos izložbe; postav izložbe: Daniel Zec i Franjo Molnar)

9. Tihomir Maroević – Izbor iz atelijera, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2009. (kustos izložbe, postav izložbe)

10. Željko Subić, samostalna izložba, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, Osijek 2010. (kustos izložbe, postav izložbe)

11. X. memorijal Ive Kerdića - triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2010. (autor i kustos izložbe, postav izložbe)

12. Franjo Molnar - Ego&alter ego, Pečuh, Dóm Muzeum, 2010. (kustos izložbe)

13. Akvizicije 1990. – 2010., Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2010. (koautor postava izložbe)

14. Kiparstvo, godišnja izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, Galerija Kazamat, HDLU Osijek, Osijek 2011. (kustos izložbe, postav izložbe)

15. B. D. Kusik; Bestijarij, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2011. (kustos izložbe, postav izložbe zajedno s B. D. Kusikom)

16. Renata Vranyczany Azinović: Orkestar, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2012. (kustos izložbe, postav izložbe zajedno s R. Vranyczany Azinović)

17. Retrospektivna izložba Josipa Leovića i izložba Od Diefenbacha do Dachauera: slikarstvo i skulptura simbolizma iz kolekcije Rudolfa Povischila, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2012. (autor i kustos izložbi, postav izložbi)

18. XI. memorijal Ive Kerdića - triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2013. (autor i kustos izložbe, postav izložbe)

19. Pogledi: 20. stoljeće u fundusu Galerije likovnih umjetnosti, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osijek 2014. (koautor koncepta i postava izložbe i jedan od kustosa izložbe)

20. Stjepan Gračan: Kolaži 1962. – 1966. / 1972, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2014. (kustos, postav izložbe)

21. Retrospektivna izložba Miroslav Kraljević (prijenos – Moderna galerija, Zagreb), Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2014. (kustos, postav izložbe)

22. Normandija – izvori impresionizma (prijenos izložbe Normandija – Rađanje impresionizma, Klovićevi dvori, Zagreb), Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2015. (kustos)

23. Antun Babić: izbor iz opusa (skulptura, grafika, medalja), Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2015. (autor i kustos, postav izložbe)

24. Margareta Lekić: Umjetna priroda, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016. (autor i kustos, postav izložbe)

25. Akvizicije 2011. – 2016., otkupi i donacije, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016. (koautor postava izložbe)

26. XII. Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016. (autor i kustos izložbe, autor postava)

27. Zbirka Hanžeković, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2017. (kustos izložbe)

28. Stjepan Gračan, Retrospektiva, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2017., prijenos izložbe iz GHAZU (kustos izložbe, autor postava)

29. Ivan Doroghy: Prizori, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 11. 10. – 4. 11. 2018. (koautor i kustos izložbe, postav izložbe)

30. Grupa 4 : Doroghy, Ivandić, Kusik, Sušac, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 8. 11. – 29. 11. 2018. (autor i kustos izložbe, postav izložbe)

31. Hommage V. K.-u, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 13. 6. – 8. 9. 2019. (autor koncepcije, kustos, koautor postava)

32. XIII. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, katalog izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2019., 26. 9. – 17. 11. 2019. (autor koncepcije, kustos, autor postava)

33. Autoportreti iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 28. 5. – 15. 11. 2020.