Državni arhiv u Osijeku i Muzej likovnih umjetnosti

Predavanje i rasprava:
Arhitekti valpovačkih vlastelina
izbor nacrta iz fundusa Državnog arhiva u Osijeku
izložen u Muzeju likovnih umjetnosti
u okviru izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann

gost-autor:

dr. sc. Dragan Damjanović, izvanredni profesor

27. ožujka 2018. (utorak) u 18 sati u Muzeju likovnih umjetnosti

(pozivnica)

O predavanju

Državni arhiv u Osijeku i Muzej likovnih umjetnosti u nizu pratećih događanja velike izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann, organiziraju predavanje o arhitektima valpovačkih vlastelina i arhitekturi koja obuhvaća izgradnju sakralnih i profanih, javnih i privatnih, stambenih i gospodarskih objekta na Valpovačkom vlastelinstvu i šire.

U okviru izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann, dio fundusa Državnog arhiva u Osijeku, izbor nacrta za objekte koje su valpovački vlastelini gradili tijekom više od dva stoljeća svoga upravljanja vlastelinstvom, izložen je u Muzeju likovnih umjetnosti u okviru predstavljanja likovne i graditeljske baštine valpovačkih vlastelina.

Predavanje ujedno ulazi i u niz mjesečnih predavanja s raspravama koje Državni arhiv u Osijeku organizira na odgovarajuću temu povezanu s arhivskim gradivom i aktualnim arhivskim istraživanjima i to upravo iz perspektive i riječima samih korisnika, istraživača raznih struka.


O gostu predavaču

dr. sc. Dragan Damjanović, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku za povijest umjetnosti

Glavno područje istraživačkog interesa autora vezano je za povijest arhitekture te u manjoj mjeri slikarstva i skulpture Hrvatske i Srednje Europe u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća, ponajprije klasicizam, historicizam (neogotika, neorenesansa, neoromanika, neobizant), secesiju, art-deco, rani modernizam, pitanje nacionalnog stila te političkog i društvenog konteksta nastanka umjetničkih djela. Niz godina sudjeluje u znanstvenim projektima i na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Do sada je objavio devet knjiga i 98 znanstvenih tekstova: članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i poglavlja u knjigama. Pored ranijih stručnih i znanstvenih priznanja, dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti za izložbu Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole.

 

 

 20. Glavno procelje Kopiraj

 

09. Palaca Normann tlocrt Kopiraj

 

08. Vancas Palaca Normann Osijek Kopiraj