sveto trojstvoJohann Franz Michael Rottmayr von Rosenbrunn (Laufen kod Salzburga, 1654. – Beč, 1730.)
Sveto Trojstvo
1730. ulje na platnu, 360 x 168 cm

Sliku je naručio Petar II. Antun Hilleprand Prandau za svoju kapelicu sv. Trojstva u valpovačkom dvorcu. Kompozicija prikazuje raspetog Isusa snažnog toraksa, koji lebdi visoko u zraku, podržavan od Boga Oca i malih anđelčića. Anđeli, sa svojim punačkim tijelima i pokretima, lebdeći u zraku, okruženi samo svjetlošću i tamom, pravi su barokni i najljepši dio slike. Da bi postigao učinak mističnosti, slikar je pribjegao rasvjeti kao elementu koji će scenu iz njene zemaljske, naturalistične stvarnosti prenijeti u sferu tajanstvenog, spiritualnog događaja: lebdeći golub, simbol Duha svetoga, izvor je svjetlosti koja svoj najjači odraz ima na Kristovom tijelu. Izdižući scenu visoko iznad zemaljske površine, u okrilje oblaka, stavljajući je u središte sukoba između tame kozmičkih prostora i svjetlosti što tajanstveno zrači iz simbola goluba, majstor ove slike uspio je ublažiti materijalnost prikazanih likova i približiti cijeli scenarij tajanstvenom događaju u zračnim visinama.