Triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike

26. 9. – 17. 11. 2019.

(pozivnica)

(plakat)

 

 

autor i kustos: mr. sc. Daniel Zec, viši kustos

 

Sadržaj izložbe:

  •  suvremeno hrvatsko medaljerstvo i mala plastika
  •  Luka Petrinjak, samostalna izložba
  •  medalje Bogdanu Mesinger
  •  izložba studentskih radova – ALU Zagreb, UA Split, AUK Osijek

 

Sukladno programu i praksi dosadašnjih izložbi, izložbena manifestacija Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskoga medaljerstva i male plastike, sastoji se od selekcije suvremenoga medaljerstva i male plastike te zasebne tematske ili samostalne izložbe. Ove godine na triennalu samostalno izlaže akademski kipar Luka Petrinjak. Nadalje, u skladu s programom i praksom dosadašnjih izložbi, zasebni dio Memorijala Ive Kerdića predstavlja i izložba studentskih radova, koji također podliježu selekciji. Ovogodišnji Memorijal uključuje radove studenata triju likovnih akademija: Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Umjetničke akademije u Splitu i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.


Zasebnu, simboličnu cjelinu unutar izložbenoga postava ovogodišnjega triennala čini prezentacija medalja i plaketa koje su kao nagrade za životno djelo ili nagrade za književno djelo uručene piscu, likovnome kritičaru i sveučilišnome profesoru dr. sc. Bogdanu Mesingeru ili su mu posvećene mimo oficijelnoga protokola dodjele priznanja.


U sklopu izložbe medalja posvećenih Bogdanu Mesingeru izlažemo, prvi put, i medalju 1111 godina hrvatske državnosti autora Želimira Janeša i Damira Mataušića, koja je 1991. godine bila posebno izrađena za naslovnu stranicu divot-izdanja buduće monografije „Medalja, povjesnica hrvatske kulture“ autora dr. sc. Bogdana Mesingera, koju je Muzej likovnih umjetnosti prošle godine uvrstio u svoj izdavački plan i program.


Trinaesti Memorijal Ive Kerdića – trijenalna izložbena manifestacija hrvatskoga medaljerstva i male plastike osječkoga domicila – obilježen je određenim pomacima u pravcu definiranja principa na kojima se koncepcija ove izložbe temelji te razvidnoga artikuliranja propisa i postupaka na kojima se njezina organizacija provodi. U tu svrhu regeneriran je, korigiran i značajno nadopunjen dosadašnji Pravilnik Memorijala Ive Kerdića.


Uvjeti i odredbe propisani novim Pravilnikom implementirani su već pri izboru radova za ovogodišnji triennale. Pomak u odnosu prema organizacijskoj koncepciji dosadašnjih triennala u tome je što se, osim poziva za sudjelovanje upućenoga umjetnicima medalje i male plastike, radovi za izlaganje na triennalu biraju preko javnoga natječaja. Radovi prispjeli na natječaj podliježu ocjeni umjetničkoga savjeta.


U umjetnički savjet XIII. triennala hrvatskoga medaljerstva i male plastike uključeni su dr. sc. Ivan Mirnik, emeritus i muzejski savjetnik Arheološkog muzeja u Zagrebu u mirovini, akademski kipar Damir Mataušić, redoviti profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke plaketa i medalja Moderne galerije, akademski kipar Luka Petrinjak, sveučilišni specijalist kiparstva, i mr. sc. Daniel Zec, viši kustos Muzeja likovnih umjetnosti, kustos i autor ovogodišnjega triennala.


Pomak u odnosu na prethodne izložbe ove godine predstavlja uvođenje nagrade triennala, o kojoj odluku donosi umjetnički savjet triennala, a dodjeljuje ju Muzej likovnih umjetnosti kao organizator triennala. Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije: Nagrada za životno djelo, Grand Prix i Priznanje.


Nagrada XIII. Memoriala Ive Kerdića za životno djelo dodjeljuje se akademskom kiparu i grafičaru Antunu Babiću.


Grand Prix XIII. Memoriala Ive Kerdića dodjeljuje se Damiru Mataušiću, za rad Identitet.


Posebna priznanja XIII. Memoriala Ive Kerdića dodjeljuju se Željku Zimi, Karlu Grossu i Janku Petroviću za izložene radove.

Daniel Zec

 

 

O samostalnoj izložbi Luke Petrinjaka (iz predgovora u katalogu izložbe)

Radovi Luke Petrinjaka, izloženi na njegovoj samostalnoj izložbi u Muzeju likovnih umjetnosti u sklopu XIII. triennala hrvatskoga medaljerstva i male plastike, pripadaju upravo kategoriji transmedijalne medalje, odnosno medalje-taktila, hibridne medalje – „medaljoplastike“, što svojim kružnim oblikom i svojim dimenzijama reminiscira medalju, prekoračujući istovremeno formalne i semantičke granice njezina medija.


Petrinjak ovu vrstu medalje odvodi i korak dalje, uvodeći u proces svoga stvaranja umjetničke postupke koji su definirani terminima ready-made i assamblage i koji u kiparstvu ne predstavljaju novost, ali su u medaljerstvu rijetki.


Tema kojom se Luka Petrinjak bavi je glazba, preciznije, instrumenti kojima se glazba proizvodi i interpretira, a koji postaju predmetom njegove likovne reinterpretacije. Ili, kako to sam Petrinjak kaže, njegovi radovi predstavljaju „hommage utilitarnim alatima kojima nastaje umjetnost“.


Preobrazbe, što se u Petrinjakovu stvaralačkome postupku odvijaju između dviju kiparskih vrsta (medalje i male plastike), svoj odraz poprimaju u preobrazbama između ready-made predmeta kao motiva od kojega počinje stvaralački proces (glazbeni instrument) i likovnoga medija u kojemu se motiv aktualizira (skulptura). Postupak assamblagea primjenjuje se tako što se ready-made dijelovi glazbenih instrumenata (žice, ključevi i konjić violine, pisak i tipke trube ili klavirske tipke) koriste kao dodaci umetnuti u tijelo medalje izvedene kovanjem i iskucavanjem u srebru ili mesingu, uklopljeni u posve nov likovni odnosno skulpturni oblik.


Daniel Zec

 

 

 

 

XIII Kerdic 590x590