Tea TeodorovicTea Teodorović, rođena u Rijeci 1996. godine, živi u Umagu. 2019. stječe akademski naziv – Sveučilišna prvostupnica likovne pedagogije (univ. bacc. art) i te godine upisuje diplomski studij likovne pedagogije. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja nagrađena je sa strane Primorsko – goranske županije za izvanredne likovne uspjehe, kao što je Domijada i Jesen na Sušaku. Izlagala je na brojnim skupnim izložbama u Umagu, Rijeci, Zagrebu, kao što su to Poezija je zec iz šešira - uvertira u izložbu Vlade Marteka, MMSU Rijeka, Rijeka mini art – 3. Salon minijaturne umjetnosti, izložbe u sklopu projekata Rijeka 2020 – 27 susjedstva, 55. Zagrebački salon primijenjene umjetnosti itd. U svome umjetničkom djelovanju, kroz različite medije, bavi se tematikom emocija, emocionalnih stanja, kao i mentalnih poremećaja, njihovih utjecaja na samu umjetnicu i društvo kiju je okružuje. Ideja potječe iz samih emocionalnih staja umjetnice, njene borbe s depresijom i anksioznosti, odnosno djela prvobitno nastaju u svrhu potrebe, terapije i pomoći umjetnici. Ona su proces ozdravljanja. Kroz različite medije i istraživanja, kombinacijom snage riječi i likovnog izražavanja, ona nastoji publici približiti još uvijek taboo temu emocionalnih „poremećaja“. Naglašava potrebu mladih za svojim glasom, kritizira današnje društvo, te nastoji promijeniti odnose prema samoj temi. Umjetnica nevidljive rane nastoji učiniti vidljivima.

Tea Teodorović, born in Rijeka in 1996, lives in Umag. In 2019, she got her bachelor's degree in Art Education (Bachelor of Arts) and in the same year enrolled in the study for master's degree in art education. During her high school education, she was awarded by the Primorje - Gorski Kotar County for outstanding artistic achievements, such as Domijada and Jesen na Sušaku. She has exhibited her artworks in numerous group exhibitions in Umag, Rijeka, Zagreb, such as Poetry is a rabbit from a hat - an overture to the exhibit of Vlado Martek, MMSU Rijeka, Rijeka mini art - 3rd Salon of Miniature Art, exhibitions within the project Rijeka 2020 - 27 neighborhoods, 55th Zagreb Salon of Applied Arts, etc. In her art creations, through various media, she deals with the theme of emotions, emotional states, as well as mental disorders, their influences on the artist herself and the society that surrounds her. The idea comes from the very emotional states of the artist, her struggle with depression and anxiety - that is, the works were originally created for the purpose of need, therapy and help for the artist herself. They are a healing process. Through various media and research, in the mix of the power of words and artistic expression, she seeks to bring the audience closer to the topic of emotional "disorders" that is still a taboo. She emphasizes the need of young people for their voice, she also criticizes today's society, and seeks to change attitudes towards the topic itself. The artist strives to make invisible wounds visible.

 

 Teodorovic Tea X anni

Tea Teodorović
X anni, 2020., objekt
X anni, 2020, object
66 x 81 x 50 cm

 

Ideja vremenske kapsule, koja nastaje u vrijeme pandemije, omogućava pojedincu pogled u budućnost kao i povratak u prošlost. Svako je pismo drugačiji pogled na današnju situaciju. Zapisi koje skriva postaju dokaz jednom vremenu koje će uči u povijest.
(iz umjetničine izjave)

The idea of a time capsule, created during the pandemic, allows an individual to look to the future as well as return to the past. Each letter is a different view of today's situation. The records she hides become evidence of a time that will enter history. 
(from the artist's statement)