Rođena 1991. u Puli. Bavi se primijenjenom biofilijom i internet nomadstvom. Od poezija za kamenje do živih instalacija, videa, filma, voice overa i live arta koji tematiziraju odnos čovjeka sa sustavima, percepcijama i materijalnostima što ga okružuju, u svom radu nastoji shvatiti prirodne procese izvan i unutar pojma osjetila. 1/6 umjetničkog kolektiva za intedisciplinarno djelovanje znanosti i umjetnosti Ljubavnice te kolektiva M28.

Luana Lojić was born in Pula in 1991. She is engaged in applied biophilia and internet nomadism. From poetry for stones to living installations, video, film, voice over and live art that thematize the relationship between man and systems, perceptions, and the materialities surrounding him, she tries to comprehend the natural processes outisde and inside the notion of senses. She is a member of a collective of 6 artists The Lovers engaged in the interdisciplinarity of sciences and arts and M28 art collective.

 

nova 1

 

nova 3

PRIZNANJE
Luana Lojić

Bits of real: for development purposes only 2020., dvokanalna adiovizualna instalacija
Bits of real: for development purposes only 2020, two-channel audiovisual installation

U nemogućnosti izlaska iz stambenog, osobnog ili privatnog prostora, ili konkretnije – dolaska do galerije, postavlja se pitanje: kako zamisliti prostor bez da ga posjetim? Kako proučiti njegove zadatosti iz daljine i postoji li alternativa njegovoj stvarnosti, ili možda, osjećaju stvarnosti? U analognoj nedostupnosti, pribjegavam riješenu digitalnih dostupnosti – bilježenju digitalnih događaja, ruta, prostornosti, ozračja i zvučnih okoliša. Streetview, najdostupnija verzija stvarnosti ulične šetnje u virtualnom prostoru reprezentira stvarnost do koje ne mogu doći.
(iz umjetničine izjave)

The inability to leave living, personal or private spaces, or more precisely – to come to the gallery, poses the question: how to imagine a space without visiting it? How to study its determinants from a distance, and is there an alternative to its reality, or its sense of reality? In analog unavailability, I find the solution in digital availability – recording digital events, routes, spatiality, atmospheres and sound environments. Streetview, the most accessible version of the reality of street walking in virtual space, represents a reality that is impossible not to reach.
(
from the artist's statement)