Hong Ji-young
https://www.hongjiyoung.com

Hong Ji-young umjetnica je iz Južne Koreje rođena 1987. godine. Završila je preddiplomski studij zapadnog slikarstva na ženskom sveučilištu Sung-Shin i diplomski studij umjetnosti i tehnologije na Sveučilištu Chung-Ang u Seulu, Južna Koreja. Godine 2019. sudjelovala je u umjetničkim rezidencijama koje je organizirao Coutances Arts Center, Normandie Coutances, Francuska te FORM297 Cupio, Hwaseong, Južna Koreja. Umjetnica je izlagala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Južnoj Koreji i u Europi. Njezin rad prikazuje svijet bez rase i spola te istražuje unutarnju stranu čovječanstva koristeći različite boje. Kao umjetnica, želi ukloniti predrasude među ljudima utemeljene na njihovu izgledu, dobi, rasi i spolu. Zbog toga je motiv njezina rada usredotočen na epidermu. Inspirirana termovizijskom kamerom, ona reinterpretira epidermu predmeta koristeći razne boje u obliku termovizijskog prikaza.

Hong Ji-young is a South Korean artist born in 1987. She studied Occidental Painting (BFA) at Sung-Shin Women’s University, Seoul, South Korea and Technology Art (MS) at Chung-Ang University, Seoul, South Korea. She take part to the artist residence held by Coutances Arts center, Normandie Coutances, France in 2019 and to the artist residence held by FORM297 Cupio, Hwaseong, South Korea and she exhibit in a lot of solo and group exhibition in South Korea and in Europe. Her work shows the world beyond race and gender and explores the inner side of humankind using various colors. As an artist, she wants to remove prejudice among people based on their appearance, age, race, and gender. That is why the motif of her work is focused on epidermis. Inspired by thermal imaging camera, she reinterprets the epidermis of objects using various colors in a form of thermal imaging.

 

Epidermis world 38 Acrylic on canvas 116.8 x 91 x 2.5 cm. 2020 F

Hong Ji-young
Svijet epiderme 38, 2020., akril na platnu
Epidermis world 38, 2020, acrylic on canvas
116,8 x 91 cm

Nekada sam imala naviku gristi rubne dijelove mesa tik uz nokte. Kada bih promatrala dlan nakon što sam izgrizla 10 prstiju, vidjela sam kako svaki prst ima dvije udubljene brazde. Zapravo, nisam osjećala bol, vjerojatno zato što sam prestala gristi kad bih došla do krajnje granice. Umjesto toga, sjećam se da sam bila zauzeta i sretna izrađujući tih dvadeset brazdi kada bi meso opet počelo rasti. Meso koje bih progutala zove se epiderma. To je riječ skovana od riječi „vanjski, što znači otkriti prema van”, i riječi dermis, koja označava kožu” i „sloj”. To znači organsko tijelo ili vanjska koža koja obuhvaća vanjski dio živog bića. Općenito se epiderma smatra vanjskom kožom biljaka i životinja. Epiderma kod biljaka igra ulogu u zaštiti i regulaciji sastava unutarnje strane biljaka. Kožica u značenju stanice koja obuhvaća gornji dio noktiju, kao u istom kontekstu i epidermalne stanice lišća, onemogućava isparavanja ljudskog tijela i štiti ga izvana.
(iz umjetničine izjave)

 

I used to have habit of biting side flesh parts of tip of fingernails. When I observed my palm after biting 10 fingers, I could see that each finger had two concave grooves. In fact, no pain was felt maybe because I stopped biting just at the limit. Instead, I remember that I was busy and happy with making twenty grooves when the flesh started growing again.The flesh I used to swallow is so-called “epidermis”. Epidermis is a coined word between “the outer” meaning “to reveal outside” and “dermis” connoting “skin” and “layer”. This means an organic body or external skin which embraces the outward part of a living thing. In general, epidermis is considered outer skin of plants and animals. Epidermis in plants plays a role in protecting and regulating the composition of inner side of plants. The cuticle meaning cells which embrace the upper part of nails, as in the same context as epidermal cells of leaves, prevents human body from evaporation and protects it from outside.
(from the artist's statement)