Bob Bicknell Knight ProfileBob Bicknell-Knight (1996., Suffolk, UK) umjetnik je, kustos i pisac iz Londona, koji radi u nekoliko medija, uključujući instalaciju, skulpturu, video i digitalne medije. Njegov je rad pod utjecajem nadzirućeg kapitalizma te je reakcija na internetski hiperkonzumerizam. Utopija, distopija, automatizacija, nadzor i digitalizacija sebstva samo su neke od tema koje proizlaze iz njegova kritičkog istraživanja suvremenih tehnologija. Bicknell-Knight također je osnivač i direktor isthisit? platforme za suvremenu umjetnost, na kojoj je od njezina osnutka u svibnju 2016. izlagalo više od 800 umjetnika. Njegova djela izlagana su na nacionalnoj i ns međunarodnoj razini na različitim lokacijama diljem svijeta, uključujući London, New York, Miami, Copenhagen, Veronu, Oxford, Cambridge, São Paulo, Slovačku, Tokio, Berlin i druge. Daata Editions od umjetnika je naručio nekoliko radova, a njegov je rad financiralo Umjetničko vijeće Engleske. Odabrane samostalne izložbe ili one realizirane u suradnji s još jednim autorom uključuju: Pickers u INDUSTRA, Brno, Češka (2021.); Bit Rot u Galeriji Broadway, Letchworth (2020.); The Big Four, zajednička izložba s Rosa-Marijom Nuutinen u Harlesden High Street, London (2019.); Wellness, Ltd., zajednička izložba s Erin Mitchell u Galerie Manque, New York (2019.); State of Affairs u Salonu 75, Kopenhagen (2019.); CACOTOPIA 02 u Galeriji Annka Kultys, London (2018.); Sunrise Prelude u Dollspace, London (2017) i Are we there yet? na Chelsea College of Art, London (2017.). Sudjelovao je u panel-diskusijama i održao izlaganja u Contemporary Calgary, Canada (2020), Tate Modern, London (2019), University of Cambridge, Cambridge (2019.), Camberwell College of Arts, London (2019.) te Goldsmiths, University of London, London (2018.).

Bob Bicknell-Knight (b. 1996, Suffolk, UK) is a London based artist, curator and writer, working in several mediums including installation, sculpture, video, and digital media. His work is influenced by surveillance capitalism and responds to the hyper consumerism of the internet. Utopia, dystopia, automation, surveillance and digitization of the self are some of the themes that arise through his critical examination of contemporary technologies. Bicknell-Knight is also the founder and director of isthisit?, a platform for contemporary art, exhibiting over 800 artists since its creation in May 2016. His work has been exhibited nationally and internationally at various venues around the world, including London, New York, Miami, Copenhagen, Verona, Oxford, Cambridge, São Paulo, Slovakia, Tokyo, Berlin, and others. He has previously been commissioned by Daata Editions to produce several artworks, and his practice has been awarded funding by Arts Council England. Selected solo and duo exhibitions include Pickers at INDUSTRA, Brno, Czech Republic (2021), Bit Rot at Broadway Gallery, Letchworth (2020), The Big Four, duo show with Rosa-Maria Nuutinen at Harlesden High Street, London (2019), Wellness, Ltd., duo show with Erin Mitchell at Galerie Manque, New York (2019), State of Affairs at Salon 75, Copenhagen (2019), CACOTOPIA 02 at Annka Kultys Gallery, London (2018), Sunrise Prelude at Dollspace, London (2017) and Are we there yet? at Chelsea College of Art, London (2017). He has spoken on panel discussions and given artist talks at Contemporary Calgary, Canada (2020), Tate Modern, London (2019), University of Cambridge, Cambridge (2019), Camberwell College of Arts, London (2019) and Goldsmiths, University of London, London (2018).

www.bobbicknell-knight.com

 

Marks Sixteenth Bob Bicknell Knight 2

 Bob Bicknell - Knight
Markov šesnaesti, 2020., tuš i akril na platnu, 40 x 30 cm
Mark’s Sixteenth, 2020, ink and acrylic on canvas, 40 x 30 cm

 

Lov na trofeje čin je lova na divljač sa svrhom rekreacije ljudi. Trofej je životinja ili dio životinje, obično izložen te kao takav utjelovljuje uspjeh u lovu. Tražena divljač uobičajeno je krupan ili ogledan muški primjerak, primjerice s velikim rogovima ili rogovljem. Na kraju uspješnog lova lovac obično pozira pokraj ubijene životinje zbog fotografije koju će podijeliti prijateljima ili članovima obitelji. Izvorno nadahnuće rada je Mark Zuckerberg, osnivač i izvršni direktor Facebooka, i osobni izazov koji si je postavio, a to je da tijekom razdoblja od godine dana konzumira jedino meso koje je osobno ubio. Zuckerberg se prihvatio ovog izazova nastojeći biti zahvalniji na hrani koju jede. Smatrao je neodgovornim ne sjećati se kako su životinje koje je nekad jeo bile žive.
(iz umjetnikove izjave)


Trophy hunting is the act of hunting of wild game for human recreation. The trophy is the animal or part of the animal kept, and usually displayed, to represent the success of the hunt. The game sought is typically a large or impressively ornamented male, such as one having large horns or antlers. At the end of a successful hunt, the hunter will usually pose next to the slain animal for a photograph, to be distributed to friends and family members. The works were originally inspired by Mark Zuckerberg, the founder and CEO of Facebook, and a personal challenge he had set himself, to only eat meat he'd killed himself for a year. Zuckerberg had entered into the challenge in an effort to be more thankful for the food he has to eat. He felt it was irresponsible not to remember that the animals he ate used to be alive.
(from the artist's statement)