Ivana Tkalčić
https://ivanatkalcic.com/

Ivana Tkalčić diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti (MA) u Zagrebu i magistrirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (mag.oec.). Akad. god. 2015/2014 boravi na Akademiji likovnih umjetnosti u Münchenu. Finalistica Erste fragmenata 12, dobitnica nagrade RCAA Young European Award i Rektorove nagrade za samostalni umjetnički rad. Ima realizirane brojne samostalne i grupne izložbe. Sudjelovala je na brojnim projektima umjetničkih rezidencija u Austriji, Belgiji, Grčkoj, Norveškoj, Nizozemskoj, Italiji i Poljskoj. Polaznica WHW Akademije, generacija 2019/2020.

Ivana Tkalčić (b. 1987, Croatia) earned her master’s degrees from the Academy of Fine Arts and the Faculty of Economics in Zagreb. In the 2014/15 academic year she was at the Academy of Fine Arts in Munich. She was the finalist of Erste fragments 12, the winner of RCAA Young European Art Award and the Rector’s Award of the University of Zagreb for the independent work of art. She has participated in numerous artist-in-residence projects in Austria, Belgium, Greece, Norway, Italy, Netherlands and Poland. Ivana was a participant of the WHW Academy, generation 2019/2020.

 

Ivana Tkalčić
Twilight zone, snapchat, camera,t ext to speech, 2018., audiovizualni rad/videozapis
Twilight zone, snapchat, camera,text to speech, 2018, audio visual work/video
03' 11"

 

Obilje podataka koje svakodnevno prihvaćamo mogu promijeniti našu percepciju stvarnosti. Ono što vidimo, čujemo i doživimo može se preoblikovati ovisno o dostupnosti informacija i tehnologija. Kako informacije, komunikacija i nove tehnologije mijenjaju i oblikuju ljudsko stanje, svijest i percepciju, dok ljudi oblikuju informacije, komunikaciju i tehnologije? Kakvo “novo” ljudsko stanje, svijest i percepcija nastaju? Ulazimo u post-informacijsku i post-ljudsku eru, koja radikalno transformira način i prirodu našeg življenja, postojanja i razumijevanja svijeta koji nas okružuje.
(iz umjetničine izjave)

The abundance of information we receive daily can change our perception of reality. What we see, hear and experience can be reshaped depending on the availability of information and technology. In what way do information, communication and new technologies change and shape the human condition, consciousness and perception, while people are shaping information, communication and technologies? What kind of "new" human condition, consciousness and perception is emerging? We are entering the post-information and post-huma era, which are radically transforming the way and nature of our living, existence and understanding of the world around us.
(from the artist's statement)