Screenshot 20200614 212542


Anja Serdar
rođena je 1987. godine u Zagrebu. Ondje je završila Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, Grafički odjel. Godine 2012. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na Nastavničkom odsjeku, Grafika i primijenjena grafika, u klasi prof. Ines Krasić. Izlagala je na nekoliko skupnih izložaba u Zagrebu (7. hrvatski trijenale grafike, 5. hrvatski trijenale crteža), Zaprešiću (18. međunarodna izložba Minijature), Splitu (Splitgraphic VII međunarodni grafički bijenale), Sesvetama, Sarajevu i Solunu te samostalnoj izložbi u Hrvatskoj Kostajnici. Stažirala je na mjestu stručnog suradnika - voditelja galerije godinu dana u Galeriji Vladimir Bužančić Centra za kulturu Novi Zagreb. Voditeljica je likovnih radionica za djecu Likovni studio u sklopu Centra. Radi kao arhivist u privatnoj zbirci. Od 2015. godine član je HDLU-a.

Anja Serdar was born 1987 in Zagreb where she finished School of Applied Arts and Design, Graphics Department. In 2012, she graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Art Education Department, Graphics and applied graphics, under prof. Ines Krasić. She participated in several group exhibitions in Zagreb (The 7th Croatian Print Triennial, 5th Croatian Drawing Triennial), Zaprešić (18th International Miniature Show), Split (Splitgraphic VII International Graphic Art Biennial), Sesvete, Sarajevo, Thessaloniki and a solo exhibition in Hrvatska Kostajnica. She did her internship as an Associate Expert in Vladimir Bužančić Gallery, Novi Zagreb Centre for Culture. Anja teaches the art workshop Likovni studio for children, which is part of the programme of the Centre. She works as an archivist in a private collection and in 2015 became a member of HDLU (Croatian Association of Artists).

https://www.behance.net/aserdar

 

 

 

icaruswish 22

Anja Serdar
Ikarova želja, 2018./2019., ambijentalna cjelina digitalnih otisaka i audiozapisa
Icarus’ wish, 2018/2019, ambient whole of digital prints and audio
recordings
70 x 100 cm

Digitalno zabilježen prizor jednog ljetnog popodneva na moru. Zvuk valova, konstantni zvuk cvrčaka, jeka, dječji smijeh. Zrake sunca na valovima dobivaju svoj drugi oblik i postaju na neki način opipljive. Nije li Ikar pokušao dodaknuti Sunce? Nije poslušao očeva upozorenja, prišao je preblizu Suncu, vosak na krilima se rastopio, Ikar je pao i utopio se u moru. Nastavlja li se neostvarena želja? Je li u ovom slučaju ostala prisutna negdje između neba i mora?
(iz umjetničine izjave)

Digitally recorded scene of a summer afternoon at sea. The sound of waves, the constant sound of crickets, echoes, children's laughter. The sun's rays on the waves take on a different shape becoming tangible in a sense. Didn't Icarus try to touch the Sun? He did not listen to his father's warnings, he came too close to the Sun, the wax in his wings melted, Icarus fell and drowned in the sea. Is the unfilfilled desire continuing? Is it, in this case, still present somewhere between the sky and the sea?
(from the artist's statement)