IMG 1028
Rođena u Zagrebu 1993. godine. Od rođenja živi u Osijeku, gdje 2012. godine završava II. Gimnaziju u Osijeku. Godine 2013. upisala je Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tijekom studija sudjelovala je u brojnim fakultetskim izložbama i projektima. Godine 2019. završila je Sveučilišni diplomski studij 'Likovna kultura', modul Slikarstvo na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Diplomski rad pod nazivom “Corpus Anima” realizirala je pod mentorstvom izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku) i prof. dr. art. Piotra Józefowicza (Akademija likovnih umjetnosti u Gdanjsku).

Ena was born in Zagreb in 1993. She has lived in Osijek since birth, where she completed her secondary education. In 2013, she enrolled at the Academy of Arts and Culture in Osijek. During her studies she participated in numerous faculty exhibitions and projects. In 2019, Ena completed the the Graduate Program in Visual Arts, Painting Major. Her diploma thesis titled Corpus Anima was realized under the mentorship of associate professor Ines Matijević Cakić, D.A. from the Academy of Arts and Culture in Osijek, and professor Piotr Józefowicz, D.A. from the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

 

 

 DSC7788

Ena Gilih
Corpus Anima, 2019., ulje na platnu
Corpus Anima, 2019, oil on canvas
180 x 170 cm

Čovjek osjeća, uči i razmišlja kroz dušu; duša ne osjeća radost, bol, strah ili ljutnju jer nije sposobna ‚‚živjeti” i doživljavati neovisno od tijela. Isto tako ova slika ne bi ‚‚živjela” dalje da nema ljudi koji ju gledaju, interpretiraju i proučavaju, ona bi bila samo još jedan objekt bez značenja i smisla.
(iz umjetničine izjave)

Man feels, learns and thinks through the soul; the sould does not feel joy, pain, fear or anger as it is not able to "live" and experience independently of body. In the same way, this painting would not "live" without people looking at it, interpreting or studying it, it would be just another object without meaning and sense. (from the artist's statement)