toni

Toni Meštrović, rođen 1973. u Splitu, diplomirao je 1999. na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje se bavio grafikom, skulpturom i instalacijom. Zbog interesa za elektronske audiovizualne medije 1997. studira Video/Digital Imaging na International Sommerakademie für Bildende Kunst u Salzburgu. 2004. završio je dvogodišnji postdiplomski studij za Medienkunst na Kunsthochschule für Medien Köln gdje istražuje u videu, zvuku i video/zvučnim instalacijama osobnu percepciju mora i otoka uz koji je odrastao. Svojim povratkom u Hrvatsku nastavlja svoje umjetničko istraživanje u kojem se tematski bavi kulturnim nasljeđem, identitetom, te tranzicijskim promjenama na prostoru Dalmacije. Od 1992. aktivno sudjeluje na skupnim i samostalnim izložbama te video festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi u Rijeci i Kaštelima a predaje na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, Odsjek za film i video.

Toni Meštrović, born 1973 in Split, Croatia, graduated with a Graphic Arts degree from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 1999, where he produced graphic arts, sculpture and installation. Due to his interest in electronic audiovisual media, he studied Video/Digital Imaging at the International Summer Academy for Contemporary Art in Salzburg in 1997, and completed a two-year postgraduate diploma in Media Art at the Academy of Media Arts, Cologne in 2004. Video, sound and audiovisual installations produced during Meštrović’s postgraduate studies explore his personal perception of the sea, and the island where he grew up. Upon his return to Croatia, his work deals with themes of cultural heritage, identity and the changes that have occurred in Dalmatia due to the period of transition. Since 1992, he has been actively participating in group and solo shows, as well as video festivals. He lives in Rijeka and Kaštela, and teaches at the Arts Academy University of Split, Department of Film and Video.

 www.macaknara.hr

 

 

 

EX AEQUO
Toni Meštrović

Krug, 2019., video/zvučna instalacija
Circle, 2019, video/sound installation
7' 38"

Geometrijski postavljen performativni čin rotacije silueta ljudskih tijela. Rakurs snimanja odozdo prema površini mora. Protagonisti plivajući ulaze u kadar, u jednoj sceni muškarac rotira ženu, a u drugoj sceni žena rotira muškarca. Na kraju svake rotacije obje siluete plutajući na površini mora polako izlaze iz kadra, da bi se njihovim ponovnim ulaskom kroz loop videa zatvorio beskonačan krug. 
(iz umjetnikove izjave)

Geometrically placed performative act of the rotation of the human body silhouettes. The shooting angle from below to the sea surface. The protagonists swim into the frame, in one scene the man rotates the woman, and in the other scene the woman rotates the man. At the end of each rotation, both silhouettes floating on the surface of the sea slowly come out of the frame, so that their reentry through the loop of the video closes the endless circle.
(from the artist's statement)