Andrej

Andrej Tomić rođen je 1992. godine u Osijeku. Maturirao je 2011. na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek te iste godine upisuje studij Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Studirao u klasi Zoltana Novaka, a diplomirao 2016. kod Zlatana Vrkljana. Izlagao na više samostalnih i skupnih žiriranih izložbi. Dobitnik je „Nagrade Iva Vraneković – Vladimir Dodig Trokut, umjetnici umjetniku“ na 5. Bijenalu slikarstva u Zagrebu 2019. godine. Trenutno je zaposlen kao nastavnik stručnih predmeta na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Andrej Tomić was born in Osijek in 1992. He graduated from the School for Applied Art and Design in Osijek in 2011. In the same year, he enrolled in the Painting programme at the Academy of Fine Arts in Zagreb, where he studied in the class of Prof. Zoltan Novak and graduated in 2016 in the class of Prof. Zlatan Vrkljan. He exhibited in solo exhibitions and a number of juried group exhibitions. In 2019, he received the award Iva Vraneković – Vladimir Dodig Trokut, umjetnici umjetniku at the 5th Biennial of Painting in Zagreb. He is currently employed as a teacher at the School of Applied Arts and Design in Osijek.

 

https://www.instagram.com/andrej.tomic92/

 

 

 

Andrej T 2

 

Andrej Tomić
Zgrada – Bjelina, Balkoni, Rub, 2020., ulje na platnu
Building – Whiteness, Balconies, Edge, 2020, oil on canvas
3 x 130 x 90 cm

Iako kao forma potječe iz crkvenog konteksta, triptih je danas u velikoj mjeri sekulariziran oblik organiziranja slikovne ideje. U suvremenom kontekstu on kao forma istovremeno spaja i razdvaja slikovni sadržaj koji nastoji reprezentirati. Manje, sadržajno samosvojne cjeline tvore veću značenjsku cjelinu i time svaka slika poprima dodatno, nadopunjeno značenje u odnosu na ono koje sama za sebe posjeduje. No, za razliku od čvrstih značenjskih veza između elemenata unutar pojedinačne slike, ova novonastala cjelina je arbitrarna i ostavlja mogućnost zamjene mjesta, ali i iznošenja slika te unošenja novih u kombinaciju. Tako omogućava trajno slaganje novih značenjskih cjelina.
(iz umjetnikove izjave)

Despite its original appearance in the church context, the triptych form is today a largely secularized form of organizing the pictorial idea. In the contemporary context, as a form, it simultaneously connects and separates the pictorial content that it seeks to represent. Smaller, contentually independent units form a larger semantic unit, and thus each image acquires additional, supplementary meaning in relation to the oneit possesses for itself. However, unlike the strong semantic connections between the elements within an individual image, this newly created whole is arbitrary and leaves the possibility of replacingplaces, but also of presenting images and introducing new ones into the combination; thus, it enables permanent arrangement of new semantic units.
(from the artist's statement)