ana petrovic
Ana Petrović
u svom radu istražuje vizualnu elastičnost širokog spektra vizualnih medija. Rođena je 1985. godine u Bjelovaru. Diplomirala je 2011. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Na istoj instituciji je asistentica na kolegijima Multimedija i intermedija i Fotografija. Prezentirala je svoj rad na brojnim grupnim i samostalnim izložbama, nagrađena od strane stručnog žirija izložbe Rovinjska kolonija 2016., te je o širokom spektru svog djelovanja održala predavanja u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Sudjelovala je na likovnim kolonijama u Mađarskoj, Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj. Završila je rezident u Grazu, Austrija pri Kulturvermittlung Steiermark. Suosnivačica je Umjetničke organizacije POPUP, koja od 2012. godine organizira izložbe u alternativnim izlagačkim prostorima.
Živi i radi u Osijeku.

Ana Petrović examines visual elasticity of different kinds of media. She was born 1985 in Bjelovar, Croatia. She graduated from the Academy of Arts in Osijek in 2011. She is employed at the Academy as a teaching assistant for the courses Mutimedia and intermedia and Photography. Petrović has exhibited in numerous group and solo exhibitions, received an award in 2016 at Likovna kolonija Rovinj and held several lectures on the wide spectrum of her work in Germany, Hungary, Austria and Croatia. She participated in workshops in Hungary, Macedonia, Serbia and Croatia and an art residency in Graz, Austria, organized by Kulturvermittlung Steiermark. Ana is also a co-founder of the art organization POPUP that has been staging exhibitions in alternative exhibition venues since 2012. She lives and works in Osijek, Croatia.

www.ana-petrovic.com

 

PRIZNANJE
Ana Petrović

Rezanje,2020.
Cutting, 2020
HD video, loop

U videu “Rezanje” autorica baca loptu uvijek pogađajući sam rub kadra čineći perpetualnu radnju psihološkom zidom kojega je moguće prijeći ali se to nikada ne dogodi. U svom radu Ana Petrović dekomponira slojeve pokretne slike, izbjegavajući narativnu i dokumentarnu prirodu medija kako bi učinila vidljivim čitanje slike kao rubnog, tekućeg stanja u permanentnom konfliktu između mogućeg i nemogućnosti.
(iz umjetničine izjave)

In her video titled Cutting, the artist throws the ball always hitting the very edge of the frame, which makes the perpetual action a psychological wall that is possible to cross, yet this never happens. In her work, Ana Petrović decomposes the layers of the moving image, avoiding the narrative and documentary nature of the medium in order to unveil interpretation of the image as a marginal, current state in a permanent conflict between the possible and the impossible.
(from the artist's statement)