Ana Mušćet
www.anamuscet.com

Ana Mušćet (1981.) magistrirala je 2016. godine na Odsjeku za kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Slavomira Drinkovića, s najvećom pohvalom Summa Cum Laude. 2010. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost, i ruski jezik i književnost. Dobitnica je nekoliko stipendija za izvrsnost, finalistica je Essl Art Award nagrade za 2015. godinu, dobitnica Posebne rektorove nagrade te dviju Dekanovih nagrada za uspješnost u radu. Za rad o Golom otoku, Na promjenu zraka, stručni žiri predvođen američkim umjetnikom Geryjem Hillom dodijelio joj je 2015. Freedom Award na VII Passion for Freedom festivalu u Londonu. Dobitnica je Posebnog priznanja za ostvarenje od međunarodne važnosti, Dies Academicus 2015. Stipendistica je nizozemskog Woman Education Funda. 2016. na 25. slavonskom biennaleu osvaja Grand Prix za rad Zastave, a 2017. i Nagradu publike na istoj izložbi. 2019. godine Zaklada Adris dodijelila joj je nagradu u kategoriji Stvaralaštvo. Radovi joj se nalaze u zbirkama suvremene umjetnosti u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku, Galeriji umjetnina u Splitu, a od 2020. u fundusu Galerije Antun Augustinčić. Piše i objavljuje poeziju. Živi i radi u Zagrebu. Voditeljica je galerije za dizajn Bernardo Bernardi, galerije za vizualnu umjetnost CEKAO, autorica projekta Radničko te izvršna urednica časopisa za umjetnost i kulturu – 15 dana.

Ana Mušćet (b. 1981) graduated summa cum laude from the Academy of Fine Arts in Zagreb in the class of professor Slavomir Dirnković having obtained a master's degree in sculpture in 2016. She also received a master's degree from the Faculty of Philosophy in Zagreb, Department of Croatian language and literature and Russian language and literature. She has won several scholarships for excellence, Special Rector's Award, two Dean's performance awards and was an Essl Art Award finalist in 2015. For her work on Goli otok titled A change of air an expert jury led by American artist Gery Hill awarded her the 2015 Freedom Award at the VII Passion for Freedom Festival in London. She received Dies Academicus, a recognition for special achievement of international importance, in 2015. She is a scholarship holder of the Dutch Woman Education Fund. In 2016, at the 25th Slavonian Biennale, she won the Grand Prix for her work Flags, and in 2017 the Audience Award at the same exhibition. In 2019, Ana received Special recognition from the Adris Foundation. Her works are included in the collections of contemporary art at the Museum of Fine Arts in Osijek, Split Museum of Fine Arts, and since 2020 in the holdings of the Antun Augustinčić Gallery. She lives and works in Zagreb where she writes and publishes poetry. She is the head of the Bernardo Bernardi Design Gallery, the CEKAO Visual Art Gallery, the author of the Radničko project, and the executive director of the Art and Culture magazine – 15 days.

 

Ana Mušćet
Passion Fruit, 2020.
Passion Fruit, 2020
video
4' 10"

Iskaz o stanju, inventar postupaka. Kao važno ne uzima se što jest marakuja , nego ono što joj se pripisuje; uspostavljanjem kontakta s otiskom priče o jednoj nepoznatoj voćki čiji daleki, pretpostavljeni odraz u poznatoj privatnosti biva tretiran poput izrade ikebane. Passion Fruit bavi se usmjeravanjem, istodobno zamećući si trag zapretenim uputama, vodi u pritajenu sliku, njezin implicitni horizont. You never look at me from the place at which I see you (Lacan, 1964)/Nikad me ne gledaš s mjesta na kojem te vidim. Marakuja  je voće koje se posebno preporuča onima koji su često izloženi stresnim situacijama. Pomaže kod nesanice te blagotvorno djeluje kod problema s tjeskobom i nemirom. Posebno se ističe njezin učinak na zdravlje očiju.
(iz umjetničine izjave)

Status statement, inventory of procedures. It is not important what passion fruit is, but what is attributed to it; by establishing contact with the imprint of the story about an unknown fruite whose distant, presumed reflection in familiar privacy is treated like arranging ikebana. Passion Fruit deals with directing, at the same time covering its tracks with inapprehensible instructions, leading to a hidden image, its implicit horizon. You never look at me from the place which I see you (Lacan, 1964). Passion fruit is a fruit that is especially recommended for those who are often exposed to stressful situations. It helps with insomnia and has beneficial effect on problems with anxiety and restlessness. Its effect on eye health is particularly noteworthy.
(from the artist's statement)