lea


Lea Vidaković
(1983, Subotica, Vojvodina) je diplomirala grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, BA animacije na HVO u Norveškoj, MA audio vizualne umjetnosti na Kraljevskoj akademiji KASK u Belgiji, te doktorske studije iz oblasti animacije na NTU-ADM u Singapuru. Radi na području animiranih instalacija i proširenih medija, primjenjujući tehniku tradicionalnog lutka filma. Njeno istraživanje na području animacije zasniva se na temi fragmentiranih i drugih alternativnih metoda naracije za animirane instalacije i proširene medije. Izlagala je na brojim samostalnim i skupnim izložbama u Norveškoj, Egiptu, Srbiji, Hrvatskoj, Belgiji, Francuskoj, Singapuru, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Portugalu i Češkoj, a filmovi su joj prikazani na preko 200 festivala diljem svijeta. Boravila je na rezidencijama na Islandu (NES), Finskoj (Saari), Beču (MQ21), Francuskoj (NEF), Slovačkoj (At home gallery) i Češkoj (Milkwood). Višestruko je nagrađivana, kako u oblasti filma tako i umjetnosti.


Lea Vidakovic
(b. 1983, Subotica, Vojvodina) graduated at the Graphic department of the Academy of Fine Arts in Zagreb, earned a BA of animation at HVO, Norway, MA of audio-visual arts at the Royal Academy of Art KASK in Belgium, and a PhD degree in animation studies from NTU-ADM Singapore. She works in the field of animated installations and expanded media practices applying traditional puppet animation technique. Her research interests include fragmented narratives and alternative storytelling approaches for animated installations and expanded media. She has exhibited internationally in solo and group exhibitions in Norway, Egypt, Serbia, Croatia, Belgium, France, Singapore, Austria, Switzerland, Germany, Portugal and Czech Republic, while her films were shown at more than 200 festivals. She attended several artist residencies in Iceland (NES), Finland (Saari), Vienna (MQ21), France (NEF), Slovakia (At home gallery) and Czech Republic (Milkwood). She is a winner of several art and film awards.

 www.leavidakovic.com

 

Lea Vidaković
Home, 2020., video, objekti, kombinirana tehnika, 3 minijaturne diorame
Home, 2020, video, objects, mixed media, 3 miniature dioramas
10'

 
Dok se isti u filmu doima kompaktnom, idiličnom cjelinom koja odiše ugodom i toplinom doma obasjanog suncem, u stvarnosti on je skup raščlanjenih zidova i kulisa, nalik onima koje koristim u animiranim lutka filmovima. Osim što naglašava indeksikalnost filmskog prostora, rad reflektira ideju kako dom nije fiksno mjesto i uporište, već iluzorno pribježište, gdje se fragmentiranom prostoru minijaturnih kulisa pripisuju obilježja doma i fragilnog osjećaja sigurnosti. 
(iz umjetničine izjave)


While in the film the same seems like a compact, idyllic whole that exudes the comfort and warmth of a sunlit home, in reality it is a collection of disjointed walls and scenery, similar to those I use in animated puppet films. Besides emphasizing the indexical nature of film space, the work reflects the idea that home is not a a fixed place and stronghold but an illusory refuge, where the fragmented space of miniature scenery is attributed the features of home and a fragile sense of securty.
(from the artist's statement)