Predrag Pavić rođen 1982. godine u Zagrebu. Diplomirao je na ALU Zagreb 2011. godine. Izlagao je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu (Zagreb, Split, Pula, Osijek, Gothenburg, Catania, Sofia,Düsseldorf). Nagrađivan je za svoj rad Velikom nagradom 10. Trijenale kiparstva, nagradom za najboljeg diplomanta ALU u 2011., Velikom nagradom Emanuel Vidović na 38. Splitskom salonu, nagradom hrvatske sekcije AICA na 12. Trijenalu kiparstva i nagradom Radoslav Putar. Član je HDLU, HZSU, umjetničke organizacije Atelijeri Žitnjak i umjetničke organizacije Deminutiv. Živi i radi u Zagrebu.

Predrag Pavić was born in Zagreb in 1982. He graduated in 2011 from the Academy of Fine Arts in Zagreb. He has exhibited in many group and solo exhibitions in Zagreb, Split, Pula, Osijek, Gothenburg, Catania, Sofia, Düsseldorf, Gdańsk, and was awarded the Grand Prix at the 10th Triennial of sculpture, Award for the best graduate of ALU in 2011, Grand Prix Emanuel Vidović of the 38th Split salon, the award of the Croatian AICA association at the 12th Triennial of Sculpture and Radoslav Putar award. He is a member of HDLU, HZSU, artistic organization Atelijeri Žitnjak, and artistic organization Deminutiv. He lives and works in Zagreb.

 

 

predrag pavic 2

 

EX AEQUO
Predrag Pavić

Paraplan, 2018., trikloretilen xerox transfer, papir, paučina, prašina, drvo, staklo
Paraplane, 2018, trichlorethylene xerox transfer, paper, cobweb, dust, wood, glass
135 x 175 cm

 

Paraplan predstavlja apsurdnu kartografsku generalizaciju ničega (aproprijacija ilustracije iz knjige The hunting of the snark, Lewis Carroll), ali i namjeru, tj. „ono što se planira“, pa je kao takav ilustracija vlastite proizvodnje koja formom aludira kako se u biti planiralo nije ništa. Funkcija autorstva svedena je dakle na odluku o pukom uokviravanju i imenovanju rada. Literarno ishodište karte, fantazmogorični je narativ, poznat i kao agonija u osam činova. Neobična družina, s neobičnim zadatkom, putuje brodom, u potrazi za Snarkom. Plove neistraženim vodama, reklo bi se, plan je da plana nema, osim upozorenja. – Boojum.
(iz umjetnikove izjave)

Paraplan represents an absurd cartographic generalization of nothing (appropriation of the illustration from the book The hunting of the snark, Lewis Carroll), but also intention, i.e. "that what is being planned", so as such it is an illustration of one's own production, which in its forms alludes to how actually nothing was planned. The function of autorship is thus reduced to the decision to simply frame and name the work. The literary origin of the map is a phantasmogoric narrative, also known as the agony in eight acts. An unusual group, with an unusual task, travels by boat, in search of Snark. The sail unexplored waters, one might say, the plan is that there is no plan, except for the warning. – Boojum.
(from the artists' statement)