Otvorenje: 2. ožujka u 19:00 sati

Trajanje izložbe: 2. ožujka – 30. travnja

 

KUSTOSI IZLOŽBE:

ANJA BIJELIĆ (kustosica Muzeja likovnih umjetnosti)

 FILIP TURKOVIĆ – KRNJAK (viši kustos Gliptoteke HAZU)

 

Muzej likovnih umjetnosti u četvrtak, 2. ožujka 2023. u 19:00 sati otvara izložbu Lica koja žive: Portreti Koste Angelija Radovanija iz ostavštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Riječ je o donaciji koja sadrži ukupno 40 radova u bronci, portretnih glava i medalja Koste Angelija Radovanija nastalih između 1946. i 1999. godine na kojima je prikazao znamenite osobe iz područja hrvatske znanosti, umjetnosti i društvenog života, redovne ili počasne članove Akademije, a dodatak izložbi su i tri Radovanijeve medalje iz fundusa Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku.

Kosta Angeli Radovani jedan je od najznačajnijih predstavnika hrvatskoga modernog kiparstva, umjetnik koji u vrijeme nadiranja apstrakcije u drugoj polovici 20. stoljeća ostaje vjeran figuraciji, gdje ipak uspijeva donijeti nova oblikovna rješenja i kriterije koji ga čine aktualnim i relevantnim sudionikom modernističkih zbivanja. Njegov cjelokupni umjetnički opus usko je vezan uz dva osnovna motiva: akt i portret, a na izložbi djelima iz fundusa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predstavljen je ovaj potonji, i to kroz Radovanijev klasični kiparski, ali i medaljerski opus. Izložbom u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti Muzej likovnih umjetnosti nastavlja praksu izlaganja, istraživanja, pa i publiciranja i valoriziranja rada Koste Angeli Radovanija.

Značajan Radovanijev iskorak u odnosu na tradiciju posebno je vidljiv u njegovom medaljerskom radu. U slučaju medalja Koste Angelija Radovanija, sadržajna samodostatnost portreta učinila je tradicionalne natpise i revers suvišnima. No ne na štetu ostvarivanja „besmrtnosti“ portretiranoga. Autor od klasične strukture medalje ostavlja jedino kružnu formu, koju pročišćava i svodi na portret na aversu kao nositelj cjelokupnog značenja. Sadržajna i oblikovna složenost Radovanijevog pristupa portretu bila je dovoljna da krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina strukturalno i semiološki preobrazi i pomakne granice medija medalje. Izložbom u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti Muzej likovnih umjetnosti nastavlja praksu izlaganja, istraživanja, pa i publiciranja i valoriziranja rada Koste Angeli Radovanija.

Filip Turković-Krnjak
Anja Bijelić

 

„Razdoblje pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća obilježeno je prodorom radikalnih i apstraktnih tendencija koje su u svojoj osnovi bile protivne tradiciji. Jedino posjedovanje čvrste i argumentirane osobne kiparske poetike moglo je iznjedriti stvaralaštvo koje se oslanja na klasično, a u novim tokovima ostaje relevantno. Takav je opus Koste Angeli Radovanija.“

 

„Portreti Koste Angelija, uključujući i njegove iscrpne zapise o istima, rezultat su intenzivnog promišljanja o aktualnim umjetničkim tokovima te preispitivanje osobnog odnosa prema prošlosti i čovjeku uopće. Kompleksan pristup portretu Radovani je realizirao u mediju medalje – i pomakao mu granice. „

 

„Pozicioniranju Koste Angelija u hrvatsko medaljerstvo recentno je ponovno doprinio Bogdan Mesinger monografijom „Medalja – povjesnica hrvatske kulture,“ u nakladi ArTresora i Muzeja likovnih umjetnosti.“

Anja Bijelić

 

Izložba je realizirana sredstvima Osječko-baranjske županije.

 

 ART1129