svertasek4 200
Monografska izložba Ivan Švertasek

Gradske galerije Osijek – Galerija Waldinger

 

 

Ivan Svertasek

 

Izvornost djela Ivana Švertaseka sadržana u tehnici rezervaža i stalna pozornost likovne kritike, koju su slike ovog načina rada izazivale i u konačnici od prvog dana do danas visoko cijenile, nije toliko
u “kazališnoj magiji” niti u humanoj ikonografiji, koliko u aktualnosti novog poimanja slikarske strukture. Pojavom strukturalizma kao novog likovnog senzibiliteta, naglo će porasti zanimanje za postupke slične nadrealizmu, za spontanošću koja “vraća izvorima” što predstavlja jednu od osnovnih poticaja moderne svijesti. Ivan Švertasek se odlučio za pojednostavljeni znak/simbol koji poseže za elementarnim i arhetipskim konfiguracijama, čije djelovanje još uvijek izgleda kao da posjeduje neku magijsku moć. K tomu razlivena, razmrvljena, oljuštena struktura površine slike (rezervaža) sadrži ideju zida kao podloge, upravo otkrivenu i naglašenu 1955./56., prepoznatu od europske kritike i pjesnika. Umjetnici (Mendelson, Rauschenberg, Novelli itd.) nastoje stvoriti početni impuls, stanje sirove, tajanstveno plodne materije, pikturalizam. Slučajnost “mračnog međusvijeta” međutim strogo je kontrolirana konstrukcijom slike, kompozicijom i ritmom. To su te europske aktualnosti u kojima Švertasek sudjeluje individualnim doprinosom, samosvojnim razvojem. Kako primjećuje izvrsno Matko Peić u svom napisu o Švertaseku, njegovo je slikarstvo sazdano na naoko suprotnim premisama: ono je lirsko (ispovjedno) i znakovno (metafizičko), strukturalno (minimalističke destruktivne sirovosti) i konstruktivno (asimetrične ritmičke modernosti), ono je ilustrativno (motiv je jak i bitan) i umjetnički aktualno – odgovara vremenu i promišljanju koje se lirskom apstrakcijom i otvorenim znakom pedesetih godina XX. stoljeća suprotstavljalo jakoj struji geometrijske apstrakcije. Ivan Švertasek sudjelovao je u aktualnostima svoga doba kroz druženja, susrete, grupe, kroz javne nastupe i studijska putovanja i kroz istraživanja koja su mu donosila stvaralačku radost. Upravo tehnika (rezervaž) koja je nastala u eksperimentiranju s grafičkim i slikarskim tehnikama i tehnologijama odredila ga je kao slikara papirnate podloge europskog uzleta, zapaženog upravo u trenutku rađanja njegova izvorna djela. Grafika, ilustracija i keramika zaokružuju široki raspon umjetnikova zanimanja i djelovanja. Kao svi veliki slikari Ivan Švertasek nosi pečat autentičnog autora koji je svoj bogati i raznovrsni opus stvarao s određenom lakoćom, samosvojno.


Branka Hlevnjak,
iz monografije Ivan Švertasek