Na temelju odluke Organizacijskog odbora izložbe 22. Slavonski bennale
objavljuje se

NATJEČAJ

Za sudjelovanje na izložbi 22. Slavonski biennale


Izložba Slavonski biennale tradicionalna je likovna manifestacija koju organizira Galerija likovnih umjtenosti u Osijeku. Na izložbi 22. Slavonski biennale zastupljene su sljedeće likovne discipline: slikarstvo, kiparstvo, multimedija, grafika, video, urbanizam i arhitektura (situacija, prijedlog).
Pravo sudjelovanja imaju likovni stvaratelji koji žive i rade u Slavoniji ili su životom i djelom vezani za Slavoniju. Primaju se djela (1-3) nastala tijekom protekle dvije godine odnosno četiri godine za urbanizam i arhitekturu (1-3 za projekt, 1-3 za realizaciju) na adresu:

Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
Europska avenija 9,
31 000 Osijek,
(za Slavonski biennale)

Rok za prijam radova je od objave natječaja do 4. listopada 2010. Godine


Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
Europska avenija 9
31 000 Osijek
Tel./fax: 031 – 251 280, 031 – 251 281


- prijavnica