Državni arhiv u Osijeku i Muzej likovnih umjetnosti

Predavanje i rasprava:
Arhitekti valpovačkih vlastelina
izbor nacrta iz fundusa Državnog arhiva u Osijeku
izložen u Muzeju likovnih umjetnosti
u okviru izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann