Hokusai2

 
Predavanje

Utorak, 20. 2. 2018., u 18:30

Muzej likovnih umjetnosti

Fotodozivljajbastine2017Subota, 17. veljače 2018. u 12 sati
Projekt „Međunarodni fotografski doživljaj baštine“ započeo je 1996. godine na inicijativu Ministarstva kulture Katalonije.
Namjera je bila usmjeriti što veći broj mladih na fotografiranje i razumijevanje baštine, a svaka od zemalja sudionica prijavljivala je svoj izbor radova mladih autora do 21 godine u zajedničku izložbu.

(pozivnica)

causic 2

Utorak, 13. 2. 2018. u 18:30 sati.
Kemija u umjetničkoj grafici ima široku primjenu od samih početaka grafičkog medija. U ovom predavanju izv. prof. Mario Čaušić (UAOS), akademski slikar-grafičar, pojasniti će i prezentirati pojedine kemijske procese u tehnici dubokog tiska te neke specifičnosti koje on koristi u svom radu.