IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Muzej likovnih umjetnosti nastoji svoju internetsku stranicu www.mlu.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19.)

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.mlu.hr

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene procjene Muzej likovnih umjetnosti je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2012. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

 - dio tekstova je prikazan u obliku slike,

 - u Office dokumentima koriste se fontovi sa serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst

 nije poravnat u lijevo i

 - pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.

Ova Izjava sastavljena je 14. listopada 2019. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Muzej likovnih umjetnosti u suradnji sa županijskom ustanovom Zavod za informatiku Osijek.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Muzej likovnih umjetnosti Valentina Radoš, viši kustos Muzeja likovnih umjetnosti.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu:

Muzej likovnih umjetnosti

Europska avenija 9

31000 Osijek

ili putem elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13. i 85/15.)

Kontakt :

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19

10000 Zagreb

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.