Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 144/10, 37/11 I 77/11) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti. Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Muzej. U cilju omogućavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek.


Način predaje zahtjeva

Pisanim putem na adresu:
Muzej likovnih umjetnosti, Osijek
Službenik za informiranje
Europska avenija 9
31000 Osijek

e-mailom na adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefonom na broj:
+ 385 31 251 280, 251 284
Telefaksom na broj:
+ 385 31 251 281


Osoba za kontakt:
Valentina Radoš, prof. – službenik za informiranje
Telefon: + 385 31 251 284
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
od ponedjeljka do petka od 10,00 do 14,00 sati

 
 Pravo na pristup informacijama

- Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik za odnose s javnošću
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - stručni suradnik za odnose s javnošću
- Odluka - stavljanje van snage Odluke o izboru kandidata te izbor novog - radno mjesto kustos
- Odluka o izboru kandidata za radno mjesto - KUSTOS
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - KUSTOS
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
- Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 31.12.2022.
- Odluka o cijenama
- Program rada MLU za 2023.- odluka Upravnog vijeća
- Program rada MLU za 2023.- mišljenje stručnog vijeća
- Program rada MLU za 2023.- obrazloženje
- Tekst javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti
- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti
- Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti
- Odluka o izboru kandidata za radno mjesto "kustos"
- Natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti 
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - KUSTOS
- Natječaj za sudjelovanje na izložbi Slavonski biennale - Gen Z
- Obrazac za prijavu na natječaj izložbe učeničkih radova Gen Z/ Slavonski biennale 2022./ 2023.
- Privola za obradu osobnih podataka (za maloljetnog učenika)
- Pravila za održavanje izložbe Slavonski biennale - Gen Z (prezentacija radova učenika srednjih škola)
- Obrazac za darivanje građe Knjižnici
- Smjernice za postupanje s darovanom knjižničnom građom Knjižnici Muzeja likovnih umjetnosti
- Smjernice za izgradnju i upravljanje fondom knjižnice Muzeja likovnih umjetnosti
- Pravilnik o radu knjižnice Muzeja likovnih umjetnosti 
- Call for entries - 28th slavonian biennial
Rules for the Slavonian biennal
- 28. slavonski biennale: natječaj za sudjelovanje
Pravila za održavanje izložbene manifestacije Slavonski biennale
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto "kustos dokumentarist"
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - DOKUMENTARIST
- Financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. godine
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
- Odluka o izboru kandidata za radno mjesto "dokumentarist"
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - DOKUMENTARIST
- ODLUKA PRIGOVORU NA ODLUKU O IZBORU KANDIDATA-BLAGAJNIK NA RECEPCIJI
- PRIGOVOR NA ODLUKU O IZBORU KANDIDATA-BLAGAJNIK NA RECEPCIJI-SUZANA PAVELA
- Natječaj za sudjelovanje na izložbi 14. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto - blagajnik na recepciji
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - blagajnik na recepciji
Financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
- Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "računovodstveni referent"
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta "računovodstveni referent"
- Izvješće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti
- Odluka - izvješće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti
- Financijska izvješća za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. godine
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 1.1. - 31. 12. 2020. godine 
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "stručni suradnik za odnose s javnošću"
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - stručni suradnik za odnose s javnošću
- Odluka o prigovoru na odluku o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "stručni suradnik za poslove marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću"
- Prigovor na odluku o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "stručni suradnik za poslove marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću"
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "stručni suradnik za poslove marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću"
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - stručni suradnik za poslove marketinga, promidžbe i odnosa s javnošću
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "knjižničar"
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "kustos pedagog"
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - knjižničar
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - kustos pedagog
- Financijska izvješća za razdoblje 1. 1. – 30.06.2020. godine.
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 1. 1. – 30.06.2020. godine 
- Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama te ovlastima i nadležnostima radnika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova
- Kolektivni ugovor za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek
- Odluka o privremenoj organizaciji rada u Muzeju likovnih umjetnosti
- Pravilnik o uvjetima iznajmljivanja muzejskih predmeta za ukrašavanje prostora

Financijska izvješća za 2019. godinu
- Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
- Izjava o pristupačnosti
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "kustos"
- Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto "kustos"
- Odgovor prigovoru na izbor kandidatkinje/kandidata za radno mjesto blagajnik na recepciji
- Prigovor na izbor kandidatkinje/kandidata za radno mjesto blagajnik na recepciji
Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto računovodstveni referent
- Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto blagajnik na recepciji
- Odluka o izboru kandidatkinje/kandidata za radno mjesto spremač
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - BLAGAJNIK NA RECEPCIJI
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - KUSTOS
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - SPREMAČ
Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - KUSTOS
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - RAČUNOVODSTVENI REFERENT
- Odluka o izboru - natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva
- Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - VODITELJ RAČUNOVODSTVA
PRAVILA o organizaciji i radu izložbe „Memorijal Ive Kerdića“, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike
- Izmjena procedure o uvjetima korištenja mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica, sredstava za reprezentaciju, privatnih automobila u službene svrhe te načinu odobravanja službenih putovanja
- Financijska izvješća za 2018. godinu
- Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja likovnih umjetnosti  
- Odluka o dopuni pravila za održavanje izložbene manifestacije Slavonski biennale
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja likovnih umjetnosti
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja likovnih umjetnosti
- Statut Muzeja likovnih umjetnosti
- Odluka o donošenju Statuta Muzeja likovnih umjetnosti
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja likovnih umjetnosti
- Procedura o blagajničkom poslovanju 
- Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika Muzeja likovnih umjetnosti
- Procedura o korištenju privatnog vozila u službene svrhe
- Procedura o uvjetima korištenja mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica, sredstava za reprezentaciju, privatnih automobila u službene svrhe te
  način odobravanja službenih putovanja
- Procedura o korištenju sredstava reprezentacije
- Procedura o korištenju poslovne kartice
- Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
- Procedura službenih putovanja
- Procedura o postupanju s umjetničkim predmetima na siguran način
- Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja likovnih umjetnosti 
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja likovnih umjetnosti
- Financijska izvješća za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje 2017.
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf) (csv)
- Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
- Odluka o izmjeni odluke o imenovanju službenika za informiranje
- Odluka o imenovanju službenka za informiranje
- Odluka o izmjenama odluke o ustrojavanju kataloga informacija
- Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
- Katalog informacija-mlu-2016.
- Katalog informacija
- Izjava o vlasništvu umjetnina - obrazac
- Ponuda za otkup umjetnina - obrazac
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- Zahtjev za izdavanje suglasnosti za objavu digitalnih snimki umjetnina
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
- Zahtjev za uvid u muzejsku građu
- Zahtjev za uvid u arhivsku građu Ota Švajcera
- Zamolba za obavljanje ekspertize