Autor izložbe: dr. sc. Zvonko Maković
kustosi izložbe: mr. sc. Daniel Zec, viši kustos, Valentina Radoš, kustos

Vrijeme trajanja izložbe: 23. 11. 2019 – siječanj 2020.

Izložba predstavlja presjek cjelokupnog opusa Jurja Dobrovića, od 60-ih godina i 70 godina 20. stoljeća, kada je ovaj umjetnik imao važnu ulogu u Novim tendencijama, međunarodnom umjetničkom pokretu nastalom u Zagrebu, s kojim je Hrvatska 1960-ih godina postala jedno od važnih središta suvremene umjetnosti, pa sve do umjetnikovih kasnijih radova, nastalih početkom novoga milenija. Izložba se temelji na nedavnoj donaciji (2018. godine) samoga umjetnika Muzeju likovnih umjetnosti. Muzeju su, naime, donirani radovi u širem rasponu umjetnikova stvaranja, nastali u razdoblju Novih tendencija, iz 60-ih i 70-ih godina, ali i kasniji radovi, iz 80-ih, 90-ih i 2000-ih. Akvizicija, izuzetno vrijedna za Muzej i u kvalitativnom i u kvantitativnom (ukupno 51 predmet) smislu, postaje stoga polazištem za izložbu – ovako opsežan izbor umjetnikovih djela, koja su referentna za gotovo cjelokupan njegov opus, daje nam mogućnost da čitavu donaciju prezentiramo javnosti kao cjelinu, u obliku izložbe. Uz djela iz donacije Muzeju likovnih umjetnosti, izložba će biti proširena i upotpunjena posudbom ključnih Dobrovićevih djela iz drugih muzeja u Hrvatskoj te iz privatnih kolekcija, kako bismo što kvalitetnije i potpunije predstavili djelo ovoga umjetnika.

 

 Dobrovic web2