MARIO CAUSIC 3

(Osijek, 28. VI. 1972.)

Diplomirao grafičko slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2011., u klasi Ante Kuduza. Posvećen je suvremenoj vizualnoj umjetnosti koju prezentira u različitim medijima, posebice u grafici (bakrorez, bakropis i linorez), crtežu, slikarstvu, kiparstvu, videu i instalacijama. Bavi se kompleksnim pitanjem percepcije prostora, preispituje mogućnosti grafičkog medija, posebice kada je riječ o povezivanju sa znanstvenim disciplinama (kemijom). U Čaušićevu umjetničkom angažmanu gotovo je uvijek prisutna namjera izazivanja određenog efekta radi zapažanja, istraživanja ili tumačenja. Intenzivno propituje prirodu digitalne slike i virtualne stvarnosti, koje jasno smješta u suvremeni tehnološki koncept. Asistent je na Odsjeku za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku.

 

LIT.: Glavan (2005.); Kusik (2007.); Marković (2009.); Škoc (2012.); „Mario Čaušić“