Kljucaric2

(Osijek, 8. X. 1981.)

U Osijeku 2000. završava Umjetničku školu. Diplomirala na studiju grafike na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci (2002. – 2007.). Od 2011. samostalno izlaže u pariškoj galeriji Nouvel Organon. U svome radu poigrava se različitim tehnikama (kemijska olovka, permanentni i uljeni marker, autolak i akril) kroz koje provlači motive pop-kulture, sugerirajući humor i neopterećenost dojma. Dinamičnost radova rezultat je brzih i ekspresivnih nanosa boja te uzora u modnim fotografijama. Posebice se u crtežima iščitava intenzivna i dinamična igra linijama i tonovima boja. Uz modnu fotografiju, inspiraciju crpi iz skateboardinga, grafita, filmova nastalih osamdesetih godina 20. stoljeća, dizajna živežnih namirnica (žitne pahuljice i žvakaće gume), filmova Gusa Van Santa te elektronske i hip-hop glazbe.

 

LIT.: „Portret umjetnice“ (2010.); Kovačiček (2013.); Radoš (2017.)