(1812. – Osijek, 2. VIII. 1863.)

Prvu slikarsku obuku dobio u očevoj radionici u Osijeku, a zatim od slikara Ivana Gastoa. Nakon toga upisuje slikarsku akademiju u Beču 1837., a 1839. vraća se u Osijek. Velik dio Pfalzova života još je nepoznat; sačuvana je nekolicina njegovih djela. Bio je slobodan umjetnik s akademskom naobrazbom, no status slobodnog umjetnika nije mu osigurao stalne prihode pa je neprekidno bio u potrazi za poslom. Sudjelovao je na različitim natječajima za izradu slika, a zabilježeno je da je dvaput boravio u Baji u Mađarskoj. Drugi put kada tamo boravi, 1860. godine, natječe se za mjesto učitelja crtanja u školi. Zabilježeno je i da 1846. traži putovnicu za Tursku, Rusiju, Bavarsku, Prusiju, Saksoniju, Württemberg, Francusku i Englesku. Pfalz je pretežito slikao portrete i sakralne slike. Portreti se odlikuju realizmom i bidermajerskim utjecajem bečkih slikara, čija je djela Pfalz mogao vidjeti u Beču. Sakralne slike naslikao je za župne crkve u Babinoj Gredi, Gundincima i Petrijevcima, s primjetnim nazarenskim utjecajem.

LIT.: Švajcer (1972); Švajcer (1987.); Švajcer (1988.); Švajcer i Balen (1989.); Balen (2002.); Roth (2017.)