Soltra katalog 1968

(Jákó, 17. XII. 1922. – Pécs, 3. V. 2013.)

Mađarski slikar, grafičar i medaljer. Rođen u selu Jákó u blizini Kaposvára (Šomođska županija, Mađarska). Završio Visoku školu likovnih umjetnosti u Budimpešti 1948. u klasi L. Kandóa, J. Barcsaya i A. Bernátha. Nakon završenog školovanja zapošljava se kao profesor likovne umjetnosti i kulture u Pečuhu, a od 1972. redovni je profesor na Pedagoškoj akademiji u Pečuhu. Na mađarskoj likovnoj sceni ostao je poznat kao slikar, grafičar i medaljer (član Društva medaljera Mađarske). Njegov umjetnički angažman obilježen je eksperimentiranjem, kako s tehnikama i materijalima tako i sa stilskim izričajem. Karakterizira ga precizna i pomalo dekorativna linija koja često služi oblikovanju motiva te atmosfere iz narodne predaje (folklora). Više puta izlagao je u Galeriji likovnih umjetnosti Osijeku (1968. samostalno sa Sándorom Kelleom; grupno 1971., 1978. i 1980.). Bio je aktivan član Dunantulskog saveza likovnih umjetnika Mađarske, koji su 1968. i 1971. izlagali u Osijeku i Vinkovcima.

 

 LIT.: Švajcer (1968.); Brlošić (1968.); „Elemér Soltra“; „Iz Galerije“; Doboviczki