OTVORENJE: četvrtak, 14. srpnja 2022. u 19 sati

trajanje izložbe: 14. srpnja – 27. studenoga 2022.

Sadržaj izložbe:

Suvremeno hrvatsko medaljerstvo i mala plastika

Janko Petrović, samostalna izložba

Zdravko Brkić: izbor iz opusa

Izložba studentskih radova – ALU Zagreb, UA Split, AUK Osijek, APU Rijeka

 

 

Memorijal Ive Kerdićatriennale hrvatskog medaljerstva i male plastike tradicionalna je manifestacija, a ove se godine održava četrnaesti put. Riječ je o jedinoj nacionalnoj izložbi koja obuhvaća minijaturno područje kiparstva, dajući pritom priliku umjetnicima koji se ostvaruju u tom području izložiti recentna ostvarenja. Sukladno programu i praski dosadašnjih izložbi, ovogodišnja manifestacija sastoji se od selekcije suvremenog medaljerstva i male plastike te zasebne tematske ili samostalne izložbe. Ove godine predstavit će se 13 umjetnika u dionici medaljerstva i 27 umjetnika u dionici male plastike. Samostalno izložbom predstavit će se akademski kipar Janko Petrović, a ove godine priređena je i izložba kipara i medaljera Zdravka Brkića.

Zadnju sekvencu izložbene manifestacije čine studentski radovi, a ove godine predstavljaju se radovi studenata četiriju umjetničkih akademija: Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Umjetničke akademije u Splitu, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Na prošlom Memorijalu, održanom 2019. godine, revidiran je, korigiran i nadopunjen Pravilnik Memorijala Ive Kerdića. Tako se i ovaj, XIV. Memorijal Ive Kerdića održava prema uvjetima i odredbama novog Pravilnika. Uvjeti i odredbe propisani novim Pravilnikom implementirani su već pri izboru radova za ovogodišnji triennale. Pomak u odnosu prema organizacijskoj koncepciji dosadašnjih triennala u tome je što se, osim poziva za sudjelovanje upućenoga umjetnicima medalje i male plastike, radovi za izlaganje na triennalu biraju preko javnoga natječaja. Radovi prispjeli na natječaj podliježu ocjeni umjetničkoga savjeta.

Stručni žiri koji čine akademski kipar Damir Mataušić, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u mirovini, Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke plaketa i medalja Hrvatskog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, akademski kipar Luka Petrinjak, sveučilišni specijalist kiparstva, doc. dr. sc. Daniel Zec, docent na Filozofskom fakultetu u Osijeku, i Mateja Moser, kustosica Muzeja likovnih umjetnosti i autorica ovogodišnjeg triennala, ocijenili su radove pristigle nakon javnog natječaja.

Tragom prošlog triennala, ove godine dodijeljene su nagrade i to: Nagrada za životno djelo pripala je kiparu i medaljeru Zdravku Brkiću, Grand prix osvojio je Matko Mijić za izložene radove u dionici medaljerstva i posebna priznanja dodjeljuju se Mati Andriću, Maji Krstač – Lukač i Marku Babiću.

Ove godine revitalizirana je ideja izrade počasne medalje za XVI. Memorijal Ive Kerdića, a čast je pripala Damiru Mataušiću, jednim od najistaknutijih hrvatskih autora u području medaljerstva i male plastike. Dvostrana medalja izrađena od mesinga na aversu sadrži jednostavno grafičko rješenje koje opisuje XIV. Memorijal Ive Kerdića, a revers otkriva dva portreta: Vinka Zlamalika i Bogdana Mesingera, ključnih ličnosti Memorijala. Sredinu ispunjavaju prezimena svih važnih umjetnika koji tradicionalno sudjeluju na ovoj izložbenoj manifestaciji. Ovom se gestom odaje počast značajnim ličnostima Memorijala od njegova začetka sve do danas. Medalja će se moći vidjeti na izložbi.

 

Na izložbi sudjeluju:

Ana Divković 
Ozren Feller 
Karlo Gross 
Marko Horvat 
Maja Krstić-Lukač 
Damir Mataušić 
Duje Matetić 
Jelena Mavrić Varga 
Matko Mijić 
Irena Podvorac
Judita Poljak 
Karlo Ris 
Dijana Iva Sesarić 
Mato Andrić 
Marko Babić
Josipa Baljak 
Miroslav Benaković
Marko Grgat 
Ivan Hajek 
Tomislav Hršak 
Josip Kanis 
Krešimir Katušić 
Filip Mahmudćehajić 
Ivan Midžić
Margareta Peršić 
Vedrana Petrović 
Frančeska Pilić 
Tamara Sekulić 
Saša Sermek 
Joško Smolčić 
Darija Stipanić 
Drago Stojaković
Vlatka Škoro 
Vesna Šmigovec 
Alan Vlahov 
Nikola Vrljić 
Janko Petrović 
Zdravko Brkić 
Manuela Babić, AUKOS 
Nikša Borovac, AUKOS 
Petar Bosanić, UMAS 
Karmen Bušić, UMAS 
Valentina Damjanović, AUKOS 
Klaudia Gotal, AUKOS 
Dijana Kuna, AUKOS 
Ivona Malčić, AUKOS
Pia Midžor, UMAS 
Ivan Nikolić, AUKOS 
Petra Perković, UMAS 
Josip Pratnemer, AUKOS 
Roko Držislav Rebić, UMAS 
Ružica Rimac, UMAS 
Tea Švarić, ALU 
Tea Teodorović, APURI 
Tajana Veljačić, UMAS