Na temelju članka 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16) Muzej likovnih umjetnosti, Europska avenija 9, Osijek, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u svojstvu javnog naručitelja.
Svaki pojedinačni postupak javne nabave Muzej likovnih umjetnosti objavit će u Elektroničnom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN).

Odgovorna osoba: Eduard Hudolin, ak. kip., ravnatelj

Kontakt telefon: 031/251-280

 

- Odluka odabiru najpovoljnije ponude - JN 04-23

- Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude - JN 04-23

- Zapisnik o otvaranju ponuda - JN 04-23

- Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabave usluge izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade sa statusom kulturnog dobra

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade sa statusom kulturnog dobra

- Izmjene i dopune plana nabave Muzeja likovnih umjetnosti za 2023.g.

Odluka o odabiru za usluge tjelesne zaštite

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude – JN 03-23

- Zapisnik o otvaranju ponuda – JN 03-23

- Poziv za podnošenje ponuda pružanja usluge tjelesne zaštite za vrijeme trajanja izložbe IX.DANI GRAFIKE: Andrija Medulić Schiavone-grafički genij manirizma

- Troškovnik

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu specijaliziranog prijevoza umjetničkih djela

- Dokumentacija o nabavi

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE Muzeja likovnih umjetnosti za 2023.g.

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude – Obnova rasvjete u izložbenom prostoru MLU

- Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

- Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave

Poziv za podnošenje ponuda za izradu marketinških materijala i vizualnog identiteta izložbe: IX.DANI GRAFIKE: Andrija Medulić Schiavone – grafički genij manirizma

- Troškovnik

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2022.g.

Plan nabave Muzeja likovnih umjetnosti za 2023.g

- Pravilnik o jednostavnoj nabavi

- Odluka o odabiru ponude 

- Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

- Zapisnik o otvaranju ponuda

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU NABAVE KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKIH RADOVA NA SKULPTURI R. F. MIHANOVIĆA, SPOMENIK PALIM VOJNICIMA 78. ŠOKČEVIĆEVE PUKOVNIJE

TROŠKOVNIK

ELABORAT – DIJAGNOSTIČKA ISTRAŽIVANJA, OPIS ZATEČENOG STANJA I PRIJEDLOG KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKOG ZAHVATA

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2022. godini

- Plan nabave Muzeja likovnih umjetnosti za 2022. godinu

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2021. godini

- Plan nabave Muzeja likovnih umjetnosti za 2021. godinu

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2020. godini

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2019. godini

Plan nabave Muzeja likovnih umjetnosti za 2020. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2018. godini

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

- Procedura zaprimanja računa, njihove provjere u računovodstvu, te kontrole pravovremenog plaćanja

- Procedura stvaranja ugovornih obveza

- Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Muzeju likovnih umjetnosti

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa

- Plan javne nabave za 2019. godinu

- 1. dopuna plana javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu.

- 1. dopuna plana nabave za 2017.godinu.

- Plan javne nabave za 2017.godinu.

- Dopuna Plana javne nabave za 2016.godinu.

- Plan javne nabave za 2016. godinu.

- plan javne nabave za 2015. godinu

- plan javne nabave za 2014. godinu.

- plan javne nabave za 2013. godinu.

- Poziv za podnošenje ponude-sanacija i uređenje parketa na i. katu izložbenog prostora

- Obavijest i zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude